ribbon-icon-sqHvem er vi?

Alle er hjertelig velkommen til å bli medlem av Norsk Klassisk Forbund! Som medlem mottar du tidsskriftet Klassisk Forum, du mottar invitasjoner til seminarer og fester, og ikke minst vil du som medlem få mulighet til å delta på forbundets ekskursjoner, som arrangeres for et begrenset antall reisende annethvert år.

globe-icon-sqArrangementer

Les mer om planlagte arrangementer og andre aktiviteter her.

info-icon-sqBli medlem?

Alle er hjertelig velkommen til å bli medlem av Norsk Klassisk Forbund! Medlemskontingenten er kr 200 pr. år, og som medlem mottar du tidsskriftet Klassisk Forum to ganger i året. Du vil også motta invitasjoner til møter, seminarer og fester, og vil få mulighet til å delta på forbundets turer. Klikk her for mer informasjon om hvordan man blir medlem av Norsk Klassisk Forbund.