Vibeke Roggen:

 

Jo visst kan du gresk og latin!

I denne boken – utgitt på det eneste norske forlaget med et latinsk navn, Pax – viser Vibeke Roggen at også nordmenn kan mer gresk og latin enn de kanskje tror. Som de fleste andre europeiske språk har norsk flust av ord som stammer fra gresk og latin, og her lærer vi hvordan vi enkelt kan kjenne igjen og forstå en lang rekke av disse ordene. Forfatteren peker på sammenhenger der man ikke skulle tro de fantes (mellom møbel og mobbe og mellom rektor og traktor), og gir oss også små streiftog i gresk og romersk historie, filosofi og diktekunst. (Pax 2010)

Les forlagets omtale.

 

 

 

Per-Bjarne Ravnå, Vibeke Roggen, Siri Sande og Thea Selliaas Thorsen:

 

Antikkens kultur

Dette er en lærebok i programfaget Antikkens kultur. Den bygger på læreplanen og er delt inn i fire deler: Vi og antikken, Historia om antikken, Antikkens kultur og Språkkunnskap. Latinske sitater som fortsatt er i bruk, finnes det mange av i boken, og det er i tillegg en egen liste bakerst. Hvert kapittel avsluttes med repetisjonsoppgaver og arbeidsoppgaver. Med stikkordregister. (Aschehoug 2010)

 Les forlagets omtale.

 

 

 

Mathilde Skoie og Gjert Vestrheim (red.):

 

Antikken i ettertiden

 

Antikken er ingen stabil størrelse; den har betydd forskjellige ting til forskjellige tider. Et viktig middel til å forstå en epoke er derfor å forstå dens forhold til antikken: Dantes romere var noen ganske andre enn Erasmus', mens grekerne ikke står for det samme hos Goethe som hos Racine. Disse møtene mellom antikken og en (som oftest) beundrende ettertid gir oss ikke bare ny innsikt i ettertiden, de gir oss også perspektiver på antikken som vi selv har lett for å overse. Studiet av slike møter, såkalte resepsjonsstudier har i de senere år vokst frem som et eget forskningsfelt. Denne boken er det første bidraget til dette forskningsfeltet på norsk. (Universitetsforlaget 2009)

 Les forlagets omtale.

 

 

 

Gjert Vestrheim og Tor Ivar Østmoe (red. og overs.):

 

Klassisk talekunst. Greske og romerske taler fra Gorgias til Cicero


 

Denne boken inneholder et utvalg taler av de fremste retorikerne fra det gamle Hellas og Roma. Den innledes med en oppvisningstale av talelæreren Gorgias og en gravtale fra historikeren Thukydid, men hovedvekten ligger på rettstaler og politiske taler, og på de tre forfatterne Lysias, Demosthenes og Cicero. (Vidarforlaget 2009)

 Les omtale i På Høyden.