Ny testartikkel!

Masse tekst for å test bla, bla, bla. Vet ikke hva jeg skal skrive... burde kanskje ha valgt Lorem Ipsum, men prøver dette i stedet


Dette er brødtekst som bør komme under i vanlig tekst.

Du kan søke i denne oversikten ved å trykke Ctrl+f, og skrive inn søkeordet i tekstboksen

 

1995:2

Åstrøm, Paul, Östen Sjöstrand och antiken (Studies in Mediterranean Archaeology and Literature, Pocket-book 131). Jonsered 1995. (Anmeldt av Hugo Montgomery)

 

Demandt, Alexander: Antike Staatsformen. Eine vergleichende Verfassungsgeschichte der Alten Welt. Akademie Verlag, Berlin 1995. (Anmeldt av Hugo Montgomery)

 

Zahle, Jan, Per Bilde, Troels Engberg-Pedersen og Lise Hannestad (red.): Ideal og virkelighed. Mennesket i kunsten fra Alexander den Store til dronning Kleopatra. Aarhus Universitetsforlag, Århus 1995. (Anmeldt av Siri Sande)

 

Andersen, Øivind: I retorikkens hage. Universitetsforlaget, Oslo 1995. (Anmeldt av Thore Roksvold)

 

Legender frå mellomalderen. Soger om heilage kvinner og menn, omsett frå norrønt av Else Mundal. Det norske samlaget, Oslo 1995. (Anmeldt av Helge Nordahl)

 

1996:1

Chadwick, John: Løsningen av Linear B (Oversatt av Kåre A. Lie). Pax Forlag, Oslo 1995. (Anmeldt av Nils Berg)

 

Leivestad, Ragnar: Nytestamentlig gresk grammatikk (Ny utg. ved Bjørn Helge Sandvei). Universitetsforlaget, Oslo 1996. (Anmeldt av Egil Kraggerud)

 

Bloch, R. Howard: God’s Plagarist: Being an Account of the Fabulous Industry and Irregular Commerce of the Abbé Migne. The Univ. of Chicago Press, Chicago & London 1994. (Anmeldt av Hugo Montgomery)

 

Andersen, Øivind, og Thomas Hägg (red.): I skyggen av Akropolis Skrifter utgitt av Det norske institutt i Athen, Bind 5, Bergen 1994. (Anmeldt av Knut Erik Tranøy)

 

1996:2

Schreiner, Johan Henrik og Knut Ødegård (red.): To gode keisere? Roma under Traianus og Hadrianus. Oslo 1996. (Anmeldt av Gunhild Vidén)

 

Roggen, Vibeke, Rolf Hesse og Gudrun Haastrup: OMNIBUS I (Tekstbok, Arbeidsbok, Oversettelse og Lyttekassett). Aschehoug 1996. (Anmeldt av Tone Steen)

 

1997:1

Caullus: Samlede dikt (Gjendiktet av Johann Grip og Henning Hagerup). Tiden, Oslo 1996. (Anmeldt av Jon Marius Haarberg)

 

Østby, Erik, Tone Skedsmo og Glenny Alfsen (red.): I H.P. L’Oranges fotspor. Forskning ved Det norske instituttet i Roma. Messel Forlag 1996. (Anmeldt av Egil Kraggerud)

 

Beard, Mary, and John Henderson: Classics. A Very Short Introduction. Oxford University Press 1995. (Anmeldt av Mathilde Skoie)

 

Helleberg, Maria: Tavs Frihed, Romerske kvinder. Dansk Gyldendal 1996. (Anmeldt av Mathilde Skoie)

 

1997:2

Vegetti, Mario (red.): Nytt lys på antikkens kultur (Oversatt av Elling Valen). Cappelens upopulære skrifter. Cappelen akademisk forlag, Oslo 1997. (Anmeldt av Øivind Andersen)

 

Rindal, Magnus (red.): Selja – heilag stad i 1000 år. Universitetsforlaget, Oslo 1997. (Anmeldt av Egil Kraggerud)

 

Balling, Jakob (red.): De unge skal se syner (Perpetuamartyriet oversatt og kommenteret af Jakob Balling, Ulla Morre Bidstrup og Torben Bramming, Bibel og historie 22). Aarhus universitetsforlag 1997. (Anmeldt av Hugo Montgomery)

 

1998:1

Davis, Lindsey: The Silver Pigs m.fl. (Bokserien om Didius Falco). 1988 (Anmeldt av Gunn Haaland i artikkelen Indagationes Romanae. Se for øvrig Mathilde Skoies artikkel Elementeært min kjære Cicero i KF 2001:2 om Steven Saylors bøker, og omtalen av Robert Harris’ Pompeii i KF 2005:2)

 

Burkert, Walter: Oldtidens mysteriekulter – Carl Newell Jackson-forelesninger (Oversatt av Kåre A. Lie). Pax Forlag A/S, Oslo 1997. (Anmeldt av Hugo Montgomery)

 

Valéry, Paul: Charmes – Magiske sanger (Gjendiktet av Per Christensen d.e.). Presses universitaires de Caen, Caen 1997. (Anmeldt av Hugo Montgomery)

 

1998:2

Schreiner, Johan Henrik: Hellanikos, Thukydides and the Era of Kimon. Aarhus University Press, 1997. (Anmeldt av Tullia Linders)

 

Christensen, Bent og Tortzen, Chr. Gorm: Ars minor. Latinsk grammatik for begyndere. København 1998. (Anmeldt av Tor Ivar Østmo)

 

Christensen, Bent og Tortzen, Chr. Gorm: Ars maior. Latinsk grammatik. København 1998. (Anmeldt av Tor Ivar Østmo)

 

1999:1

Meyer, Jørgen Christian (med T. Bekker-Nielsen og I. Brandvik Mæhle): Antikkens historie: Høvdingedømme, bystat, imperium (Oversatt av Bjørn Alex Herrman). Cappelen Akademiske Forlag, Oslo 1998. (Anmeldt av Jon W. Iddeng i artikkelen Fra big-men til stort imperium – En omtale av J.C. Meyers nye Antikkens historie)

 

Hansen, Mogens H: Polis and City-State. An Ancient Concept and its Modern Equivalent (Acts of the Copenhagen Polis Centre Vol. V / Historisk-filosofiske Meddelelser 76. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab). Copenhagen 1998. (Anmeldt av Hugo Montgomery)

 

Lukrets: Om verdens natur (På dansk ved Ellen A. og Eirik H. Madsen). Farum 1998. (Anmeldt av Knut Kleve)

 

Xenophon: En persisk furstes uppfostran (Översätting med innledning och kommentarer av Lars Nyberg). Paul Åströms förlag, Jonsered 1998. (Anmeldt av Hugo Montgomery)

 

1999:2

Linders, Tullia: Vem är vem i antikens Grekland. Människor och gudar under tusen år fram till Kristi födelse. Bokförlaget Rabén Prisma, Stockholm 1995. (Anmeldt av Johan Henrik Schreiner)

 

Linders, Tullia: Vem är vem i Romarriket. Människor och gudar. Bokförlaget Rabén Prisma, Stockholm 1998. (Anmeldt av Johan Henrik Schreiner)

 

[Cicero]: Retorikk til Herennius (Oversat af Søren Hindsholm). København (Gyldendal) 1998. (Anmeldt av Øivind Andersen)

 

Hellemo, Geir: Guds billedbok. Virkelighetsforståelse i religiøse tekster og bilder. Pax Forlag, Oslo 1999. (Anmeldt av Henning Laugerud)

 

2000:1

Bliksrud, Liv: Den smilende makten. Norske Selskab i København og Johan Herman Wessel, Aschehoug 1999. (Anmeldt av Egil Kraggerud)

 

2000:2

Qviller, Bjørn: Romersk politisk kultur og sosiologisk historie. Cappelen Akademiske Forlag, Oslo 1999. (Anmeldt av Per-Bjarne Ravnå)

 

Venantius Fortunatus: Valda dikter : Carmina selecta (översettning med inledning och kommentarer av Sven Å. Blomgren). Jonsered, Paul Åströms förlag 2000. (Anmeldt av Hugo Montgomery)

 

Iddeng Jon W. (red.): Ad Fontes. Antikkvitenskap, kildebehandling og metode. Norsk Klassisk Forbund: Klassisk skriftserie 1, Oslo 2000. (Anmeldt av Hugo Montgomery)

 

Talbert, Richard J.A.: Barrington Atlas of the Greek and Roman World. Princeton 2000. (Anmeldt av Egil Kraggerud)

 

2001:1

Cicero, Marcus Tullius: Vom Wesen der Götter (Lateinisch-deutsch. Herausgegeben, übersetzt und kommentiert von Olof Gigon und Laila Straume-Zimmermann). Sammlung Tusculum, Artemis & Winkler Verlag, Zürich/Düsseldorf 1996. (Anmeldt av Knut Kleve)

 

Veni vidi. Latin for dagliglivet. Pantagruel Forlag AS, Oslo 2000. (Anmeldt av Vibeke Roggen)

 

Hippokrates: Om legekunsten (Oversatt av Eirik Welo, med et innledende essay av Trond Berg Eriksen). Den norske Bokklubbens kulturbibliotek, Oslo 2000. (Anmeldt av Jan Helge Solbakk)

 

2001:2

Saylor, Steven: ROMA SUB ROSA-serien - Romerblod og Sendebud fra Nemesis m.fl. Cappelen 2000 og 2001. (Anmeldt av Mathilde Skoie i artikkelen Elementeært min kjære Cicero. Se for øvrig Gunn Haalands artikkel i KF 1998:1 Indagationes Romanae om Lindsey Davis’ bøker og Mathilde Skoies omtale av Robert Harris’ Pompeii i KF 2005:2)

 

2002:1

Hauken, Tor: Lógos attikós: lærebok i gresk. Fagbokforlaget, Bergen 2001. (Anmeldt av Kyrre Vatsend)

 

Ovid: Heroides – Heltinnebrev (Gjendiktet og med innledning og kommentarer av Thea Selliaas Thorsen). Oslo: Gyldendal 2001. (Anmeldt av Jon Marius Haarberg)

 

2002:2

Horats: Odar av Horats. Føreord, utval og gjendiktning ved Johannes Gjerdåker. Det norske Samlaget, Oslo 2001. (Anmeldt av Gjert Vestrheim) 2002:2

 

Pondus: Licetne interpellare? Composuit et pinxit Frode Øverli, in Latinum convertit Tor Ivar Østmoe. Oslo 2002. (Anmeldt av Gunhild Vidén)

 

2003:1

Augustin: De civitate dei. Gudsstaten eller guds by (Innledning, utvalg og oversettelse ved Reidar Aasgaard). Pax Forlag A/S, Oslo 2002. (Anmeldt av Kari Elisabeth Børresen)

 

Josefus: Den jødiske krig (Oversatt fra gresk av Bente Lassen). H. Aschehougs forlag (Thorleif Dahls kulturbibliotek), Oslo 2002. (Anmeldt av Hugo Montgomery)

 

Hauken, Tor: Lógos grammatikós. Gresk grammatikk. Fagbokforlaget, Bergen 2002 (Anmeldt av Kyrre Vatsend)

 

Hauken, Tor: Lógoi hellenikoí. Greske fortellinger/Greske tekster. Fagbokforlaget, Bergen 2002. (Anmeldt av Kyrre Vatsend)

 

2003:2

Ovid: Amores – et kjærlighetseventyr (Gjendiktet av Thea Selliaas Thorsen). Gyldendal, Oslo 2002. (Anmeldt av Hilde Seiersted)

 

Sapfo (Gjendiktet av Svein Jarvoll). Gyldendal, Oslo 2003. (Anmeldt av Dag Haug)

 

2004:1

Iddeng, Jon W. (red.): Antikke samfunn i krig og fred. Festskrift til Johan Henrik Schreiner. Skrifter utgitt av Det norske institutt i Athen. Novus forlag, Oslo 2003. (Anmeldt av Thomas Hägg)

 

2004:2

Janson, Tore: Latin. Kulturen, historien, språket (Oversatt av Hilde Seiersted). Pax Forlag, 20xx. (Anmeldt av Tone Steen)

 

Hansen, Mogens Herman: Polis, den oldgræske bystatskultur (Studier fra Sprog- og Oltidsforskningen, nr. 342). Museum Tusculanums forlag, København 2004. (Anmeldt av Jon W. Iddeng)

 

2005:1

Schreiner, Johan Henrik: Two Battles and two Bills: Marathon and the Athenian Fleet. Monographs from the Norwegian institute at Athens Vol. 3, Oslo 2004. (Anmeldt av Hugo Montgomery, etterfulgt av ”En kommentar til Hugo Montgomerys bokmelding”, av Johan H. Schreiner)

 

2005:2

Kraggerud, Egil (red.): Johannes Nicolai: Biskop Jens Nilssøns latinske skrifter. Universitetsforlaget, Oslo 2004. (Anmeldt av Henning Laugerud)

 

Harris, Robert: Pompeii (Norsk oversettelse av Monika Carlsen). Hutchinson, London 2004. (Anmeldt av Mathilde Skoie. Se for øvrig anmeldelser av bokseriene til Linsey Davis i KF 1998:1, og Steven Saylor og i KF 2001:2)

 

Plutark/Pseudo-Lukian: To antikke dialoger om kjærlighet og seksualitet (Oversatt fra gammelgresk med innledning og noter av Inge Tjøstheim). Thorleif Dahls kulturbibliotek, Aschehoug 2004. (Anmeldt av Øivind Andersen, med innledende ord om Thorleif Dahls kulturbibliotek)

 

2006:1

Quintilianus, Marcus Fabius: Institutio oratoria. Opplæring av talaren I-III (Omsetjing og innleiing ved Hermund Slaattelid. Forord ved Georg Johannesen). Det Norske Samlaget, Oslo 2004. (Anmeldt av Øivind Andersen)

 

Tortzen, Chr. Gorm: Antikk mytologi. Oversatt av Arve Torkelsen. Frifant forlag 2005. (Anmeldt av Øivind Andersen)

 

Ovid: Ovids Eskapader (Amores) på Dansk af Otto Steen Due. Illustreret af Christian Lemmerz. Gyldendal, København 2005. + CD-ROM med Eskapader lest av Otto Steen Due (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.) (Anmeldt av Egil Kraggerud)

 

Horats: Odar av Horats, andre samling. Føreord, utval og gjendiktning ved Johannes Gjerdåker. Det Norske Samlaget, Oslo 2005. (Anmeldt av Gjert Vestrheim)

 

Hägg, Tomas: Parthenope: Studies i Ancient Greek Fiction (1969-2004), ed. by Lars Boje Mortensen & Tormod Eide. Museum Tusculanum Press, University of Copenhagen 2004. (Anmeldt av Kyrre Vatsend)

 

2006:2

Sundberg, Ove Kr.: Pythagoras og de tonende tall. Solum 2002. (Anmeldt av Gjert Vestrheim)

 

Børtnes, Jostein, og Tomas Hägg (eds.): Gregory of Nazianzus. Images and Reflections. Museum Tusculanum Press, University of Copenhagen 2006. (Anmeldt av Hugo Montgomery)

 

Rosenqvist, Jan Otto: Bysantinsk litteratur från 500-talet till Konstantinopels fall 1453. Norma bokförlag, Malmö 2003. (Anmeldt av Hugo Montgomery)

 

Rosenqvist, Jan Otto: Bysantinsk antologi. Texter från tusen år i svensk översettning. Norma bokförlag, Malmö 2005. (Anmeldt av Hugo Montgomery)

 

Five Essays on Icons. Swedish Research Institute in Istanbul, Papers I, Stockholm and Istanbul 2005. (Anmeldt av Hugo Montgomery)

 

Janson, Tore: Romarinnor och romare. Livet i antiken. Wahlström & Widstrand 2006. (Anmeldt av Gunhild Vidén)

 

Lund, Allan A.: I seng med romerne. Køn og sex i det antikke Rom. Museum Tusculanums Forlag, København 2006. (Anmeldt av Jon W. Iddeng)

 

2007:1

Relihan, Joel C.: The Prisoner’s Philosophy. Life and Death in Boethius’ Consolation. University of Notre Dame Press 2007. (Anmeldt av Jon Haarberg)

 

Boethius: Consolation of Philosophy (over. Joel C. Relhian). Hackett 2001. (Anmeldt av Jon Haarberg)

 

Ravnå, Per Bjarne: Gresk og romersk politisk historie. Cappelen Akademisk Forlag 2006. (Anmeldt av A. Pio Pethon)

 

Goldsworthy, Adrian: Caesar (oversatt av Christian Rugstad). Gyldendal 2006. (Anmeldt av Tone Steen)

 

Nepos, Cornelius: Store personligheter (Oversatt fra latin av Per Pippin Aspaas). Aschehoug 2006. (Anmeldt av Johan H. Schreiner)

 

Kouremenos, T., G.M. Parássoglou, K. Tsantsanoglou: The Derveni Papyrus. Firenze: Leo S. Olschki Editore 2006. (Anmeldt av Stian Sundell Torjussen) 

 

Harris, Robert: Imperium. Hutchinson 2006. (Anmeldt av Mathilde Skoie)

 

2007:2

Cullhed, Anders: Kreousas skugga - Fiktionsteoretiska nedslag i senantikens latinska litteratur. Symposion 2006. (Anmeldt av Marek Thue Kretschmer)

 

Saylor, Steven: Roma: En historisk roman fra antikkens Roma (overs. Ann Kristin Hermundstad). Press forlag 2007. (Anmeldt av Jon Iddeng)

 

Hansen, Mogens Herman: The Shotgun Method. The Demography of the Ancient Greek City-State Culture. Columbia og London 2006. (Anmeldt av Gjert Vestrheim)

 

 

 

Publiseringsprogram og rutiner for fagfellevurdering

Klassisk Forum publiserer vitenskapelige artikler innen fagområdene klassisk arkeologi, antikkens historie og klassisk filologi (gresk og latin). Videre publiserer Klassisk Forum anmeldelser primært av norsk eller skandinavisk litteratur innen samme fagområder, herunder nye publiserte oversettelser fra gresk og latin, foruten kortere omtaler av ny litteratur. Vitenskapelige artikler i Klassisk Forum blir gjenstand for fagfellevurdering. For kriterier for vitenskapelig publisering, se http://www.cristin.no/cristin/rapportering/rapporteringsinstruks.html#toc1.

 

Mottatte vitenskapelige artikler vurderes først av redaksjonen. Dersom artiklene vurderes å være konsistente med publiseringsprogrammet og vurderes å tilfredsstille kriterier for vitenskapelige publikasjoner, fjernes forfatternavn fra mottatt artikkel, som så blir sendt anonymt til minimum to personer med faglig kompetanse innen emnet (doktorgrad eller tilsvarende) til vurdering. Disse vurderer artiklene, og sender dem tilbake til redaktøren med et begrunnet forslag til antagelse eller forkastelse, og eventuelle kommentarer og endringsforslag. Ved antagelse sendes artiklene tilbake til forfatter med kommentarer og endringsforslag, hvorpå forfatteren sender en revidert versjon tilbake for publisering. Andre bidrag (f.eks. bokanmeldelser) vurderes av redaksjonen.

Du kan søke i denne oversikten ved å trykke Ctrl+f, og skrive inn søkeordet i tekstboksen

 

1986:1

* Fra styret, s. 5

Andersen, Øivind: Nylatin i Norge - europeisk, nordisk og norsk, s. 6

Nordbø, Jan H. : Forum for antikkens mynter, s. 13

Øydvin, Sivert: Klassisk - uten tårer!, s. 14

Kraggerud, Egil: Polonia classica, s. 17

Kraggerud, Egil: Norvegia classica, s. 20

Haaland, Gunn: Nytt om bøker, s. 21

Kraggerud, Egil: Klassiske fag i NAVF`s humaniora-utredning, s. 25

Skupinska-Løvset, Ilona: Antikksamlinger i Norge, s. 26

Kraggerud, Egil: Roma-instituttets akter, s. 31

Haaland, Gunn: Mat fra antikken, s. 33

 

1986:2

* Fra styret, s. 3

Beyer, Edvard: Kiellands Gift og mottakelsen av den, s. 5

Knudsen, Tor Adler: Hva avspeiler “Gift” av sin samtids pedagogiske debatt?, s. 19

Andersen, Øivind: Hva leste Peblingene, s. 31

Kraggerud, Egil: Parvulus Madvigius, s. 49

Sejersted, Hilde: Lille Marius i dag, s. 54

Rian, Bjørgulv: Latin som C-språk, s. 55

Kraggerud, Egil: Symbolae Osloenses, s. 58

Stang, Inger Marie Molland: Res coquinaria, s. 61

 

1987:1

* Fra styret, s. 3

Nordbø, Jan: Pegasos på mynt, s. 5

Kraggerud, Egil: Frusta Danica, s. 6

Andersen, Øivind: Et norsk institutt i Athen!, s. 9

Kraggerud, Egil: Roma i tekst, s. 13

* Konferanse om nylatin, s. 20

Quiller, Bjørn: Rusmidler og maktmidler, s. 24

Kleve, Knut: Erindringer om Leiv Amundsen, s. 30

Haaland, Gunn: Nytt om bøker, s. 33

* Forelesninger: 35

Haaland, Gunn: Res coquinaria, s. 36

 

1987:2

* Fra styret, s. 3

Lassen, Bente: Pegasos - fra “vingehest” til “lesehest”?, s. 5

Steen, Tone: Norsk Klassisk Forbunds studietur til Roma, s. 7

Haaland, Gunn: Nylatin i Norden nok en gang, s. 12

Feichtinger, Barbarea: Klassisk filologi i Salzburg, s. 13

Holter, Øystein Gullvåg: Studiet av det tidlige Hellas, s. 17

Geiran, Hanne: Katta-elever på Roma-ferd, s. 19

Haarberg, Jon Marius: Professoren (portrett av H. Mørland), s. 21

Sejersted, Hilde: Latinfaget i skolen, s. 26

Danielsen, Bjørg Tosterud: En annerledes guide, s. 28

Nordahl, Helge: Så talte de sammen på mange latin, s. 29

des Bouvrie, Synnøve: Oppdragelsen av piker i det gamle Hellas, s. 34

Weidemann, Einar: Latinen lever fortsatt i norsk skole, s. 49

Kraggerud, Egil: Roma i tekst II: Capitol i Aeneiden, s. 53

Danielsen, Egil: Hvilken datamaskin skal vi velge, s. 60

* Forelesninger, s. 62

Stang, Inger Marie Molland: Res coquinaria, s. 63

 

1988:1

* Fra styret, s. 3

Kleve, Knut: Den stjålne kappe i Aristofanes` Skyene, s. 5

Kraggerud, Egil: Gresk og latin i norsk, s. 18

Munkebye, Renate: Margit Rogne, s. 24

Skaare, Kolbjørn: De første myntene, s. 33

Mohn, Greta: Latin i skolen, s. 46

Montgomery, Hugo: Hur rikt var Sifnos?, s. 48

Dybhavn, Thor: Nytt lys på Elevsis, s. 55

* Forelesninger, s. 60

Kraggerud, Egil: Roma i tekst, s. 61

Andersen, Øivind: Classica Americana, s. 68

Haaland, Gunn: Res coquinaria, s. 75

 

1988:2

* Fra styret, s. 5

Hägg, Tomas: Romanen i konsten och konsten i romanen, s. 7

Seeberg, Axel: Sludder og vev, s. 21

Kleve, Knut: Et kirkebesøk, s. 24

Ekrem, Inger: Mer om prosjektet “Nylatin i Norge”, s. 25

Haaland, Gunn: Athen-seminar, s. 28

Fløgstad, Kjartan: Fiksjonskoeffisienten - Lukian og den menippeiske satiren, s. 30

Sande, Siri: Castor og Pollux-templet på Forum Romanum og de skandinaviske utgravninger, s. 41

Kraggerud, Egil: Noen tanker om Roma-instituttet og dets fremtid, s. 57

Ekrem, Inger: To nylatinske dikt, s. 61

Kraggerud, Egil: Roma i tekst IV, s. 68

Stang, Inger Marie Molland: Res coquinaria, s. 86

 

1989:1

* Fra styret, s. 3

Skaare, Kolbjørn: Jan H. Nordbø, s. 6

Kraggerud, Egil: Roma i tekst V, s. 10

Andersen, Øivind: Det norske institutt i Athen, s. 19

Montgomery, Hugo: De kristna och världen, s. 22

Kraggerud, Egil: Villa Lante, s. 32

Thordarson, Fridrik: Gresk sprog i Sovjetunionen, s. 38

Braarvig, Jens: Om matematikk og latin, s. 47

Rian, Bjørgulv: Latin C-språk, s. 50

Sundgaard, Ellen H.: Faget Form og farge ved Oslo katedralskole, s. 52

Sejersted, Hilde: Veierødmodellen og latinen på Katta, s. 53

Aass, Sverre: Non scholae, sed vitae, s. 54

Eide, Tormod og Tomas Hägg: Innbydelse til subskripsjon, s. 55

 

1989:2

Sejersted, Hilde: Fra styret, s. 5

Hansteen, Tuva: Latinlæraren (ved bodet um professor Mørlands død), s. 7

Kraggerud, Egil: Oversetteren Mørland in memoriam, s. 8

Haaland, Gunn: Athen-instituttet åpnet!, s. 11

Dybhavn, Thor: NKF`s studietur til Hellas, s. 13

Sande, Siri: Antikviteten I: Jupiter på Det norske institutt i Roma, s. 19

Torp, Hjalmar: Stilicho-diptykonet i Monzana, s. 26

Kraggerud, Egil: Roma i tekst VI, s. 36

Stang, Inger Marie Molland: Elagabal, s. 49

Nossen, Ragnar: The name of the rose revisited, s. 52

Vatsend, Kyrre: FU/Berlin, s. 55

Lindeman, Fredrik Otto: Hvilken nytte av latin i gymnaset?, s. 59

Berggreen, Brit: Dette herskesyge tungemål, s. 61

* Latinoppgave, s. 64

Vatsend, Kyrre: Bokanmeldelse, s. 68

* Seminarium Latinum Osloense, s. 69

* Forelesninger ved Universitetet i Oslo våren -90, s. 70

Stang, Inger Marie Molland: Res coquinaria, s. 71

 

1990:1

Lassen, Bente og Hugo Montgomery: Fra styret, s. 5

Sande, Siri: Antikviteten: Leda med svanen, s. 7

Andersen, Øivind: Det klassiske Athen mellom muntlighet og skriftlighet, s. 14

Kraggerud, Egil: Roma i tekst VII: Horats´ gård - realitet og idé, s. 23

Ødegård, Knut: Cales, s. 32

Kiilerich, Bente: Den sensationelle senantikke “Sevso” sølvskat, s. 37

Stengaard, Birte: “et uobis pro et dinuuidura”, eller latin og romansk i det prelitterære Portugal, s. 42

Hansen, Anne-Lise: Latin - et dødt sprog?, s. 44

Heffermehl, Andreas: Hva latinen har å gi språkstudenter, s. 50

Kraggerud, Egil: Norsk klassisk filologi og nylatin, s. 51

Rian, Bjørgulv: Fra skolefronten, s. 54

Vatsend, Kyrre og Hugo Montgomery: Bokanmeldelser, s. 55

* Bokønsker for Det norske institutt i Athen, s. 63

* Innbydelse til subskripsjon, s. 64

* Forelesninger ved Universitetet i Oslo høsten -90, s. 66

Haaland, Gunn: Res coquinaria, s. 66

 

1990:2

Montgomery, Hugo: Reisebrev fra lederen, s. 5

Songstad, Jan: Referat fra årsmøtet i NKF, s. 7

Strøhm, Pia Karolina: Rapport fra en Roma-tur, s. 11

Sauge, Marit: Studentkurs i Hellas , s. 12

Hauken, Tor: Inntrykk fra et forskningsopphold i Oxford, s. 13

Sande, Siri: Antikviteten: Keiserinne eller provinspersonifikasjon?, s. 16

Kleve, Knut: Blekk i Herculaneum, s. 26

Kraggerud, Egil: Roma i tekst VIII: Den sårede Aeneas og Apollo Medicus, s. 29

Andersen, Øivind og Brit Berggreen: Fridtjof Nansen, s. 39

Østby, Erik: Helligdommen for Athena Alea i Tegea, s. 43

Gulowsen, Kirsti: Lysikratesmonumentet i Athen, s. 49

Berle, Einar: Anatomibetraktninger over gresk skulptur, s. 52

Montgomery, Hugo: Offerkult och kosmologi i stadsstaternas Hellas, s. 57

Quiller, Bjørn: Vennskap og symposier, s. 63

Lindbak, Barbara: Vitenskapens antikke byggesteiner, s. 66

* Nuntii Latini, s. 69

Vatsend, Kyrre: Bokanmeldelser, s. 71

* Retorisk leksikon, s. 73

* Sicilia-ekskursjon, s. 74

* Forelesninger ved Klassisk avdeling, Universitetet i Oslo, våren 1991, s. 75

Stang, Inger Marie Molland: Res coquinaria, s. 75

 

1991:1

Sande, Siri, s. Antikviteten: En sur gubbe og hans geliker, s. 5

Montgomery, Hugo: Siden sist..., s. 13

Berg, Mette Heuch: Mytens plass i det greske drama, s. 15

Braarvig, Jens: Dionysos- og Apollonskikkelsene i gresk religion, s. 29

Kraggerud, Egil: Roma i tekst IX. En gudinne til besvær: Kybele, dikterne og Augustus` dynasti, s. 34

Sande, Siri: Sminke og skjønnhetspleie i antikken, s. 46

Berle, Einar: Mytologisk keisersnitt i guddommelig regi, s. 58

Torp, Hjalmar: 50-året for H.P. L`Oranges verk om Konstantinbuen i Roma, s. 65

Vatsend, Kyrre, Hugo Montgomery, Tomas Hägg: Bokomtaler, s. 73

* Årsmøte i NKF høsten 1991, s. 88

Stang, Inger Marie Molland: Res coquinaria, s. 89

 

1991:2

Montgomery, Hugo: Fra Styret: Euroclassica!, s. 7

Pharo, Ingvild: Referat fra årsmøtet i Trondheim, s. 9

Songstad, Jan: Referat fra Pausanias-seminar, s. 13

Heffermehl, Kristin: Referat fra NKF`s ekskursjon til Sicilia, s. 16

Sande, Siri: Antikviteten: Løvesarkofager, s. 18

Steen, Olaf, og Kirsti Gulowsen: Reisebrev fra provinsen Africa, s. 28

Schreiner, Johan H.: Religion, politikk og rettssikkerhet i Athen, s. 33

Østby, Erik: Helligdommen for Athena alea i Tegea, s. 35

Bakke, Jørgen: Skrift, struktur og fiksjon, s. 39

Kraggerud, Egil: Roma i tekst X. Om Laokoon med filologisk hilsen, s. 44

Montgomery, Hugo: Det långsamma läsandets konst, s. 54

Ekrem, Inger: Internasjonal, nordisk og norsk nylatin, s. 59

Kraggerud, Egil: Tapt og gjenfunnet, s. 63

Weidemann, Einar: Rapport fra Conventus docendi praeceptorum, s. 66

Steen, Tone: Latintime for alle, s. 68

* Eksamensoppgaver i latin, s. 74

Songstad, Jan: Om å lære antikkens språk der de ble talt, s. 76

Vatsend, Montgomery: Bokomtaler, s. 77

Haaland, Gunn: Res coquinaria, s. 84

 

1992:1

Montgomery, Hugo: Fra Styret, s. 5

Sejersted, Hilde og Kari Skard: NKF`s fagdidaktiske seminar, referat og refleksjoner, s. 6

Roggen, Vibeke: Informasjonsarbeid for NKF, s. 10

* Kurstilbud, s. 12

Berg, Mette Heuch: Platonselskapets symposium i Åbo, s. 13

Sande, Siri: Antikviteten: Et ben og to innskrifter, s. 16

Brandt, Rasmus: I Winckelmanns fotspor eller...?, s. 32

Skaare, Kolbjørn: Mynt og myntsirkulasjon i Romerriket, s. 40

Ingvaldsen, Håkon: Keisertidmyntenes ikonografi, s. 46

Kraggerud, Egil: Roma i tekst XI. Vergil og Forum Romanum - diktning og lokalitet, s. 55

Brandt, Rasmus: Palatinen - nye utgravninger i Roma, s. 66

Kiilerich, Bente: Aphrodisias og den senantikke idealplastik, s. 78

Quiller, Bjørn: Den vitenskapelige revolusjon mellom transsubstansiasjonsdogmet og dogmet om arvesynden, s. 84

Montgomery, Hugo, Helge Nordahl, KyrreVatsend: Bokomtaler og anmeldelser, s. 97

Kleve, Knut: Redningsaksjon for papyri, s. 104

Thorley, John: Euroclassica: Letter of the President, s. 105

Haaland, Gunn: Res coquinaria, s. 107

 

1992:2

Montgomery, Hugo: Fra styret: Lederens reisebrev fra Athen, s. 5

Grindvold, Agnete: Etterutdanningskurs i Athen oktober -92, s. 8

Sande, Siri: Antikviteten: Venus armata, s. 11

Kraggerud, Egil: Filologiske nøtter, s. 27

Thordarson, Fridrik: Romania Alanica, s. 32

Montgomery, Hugo: Idrott, hälsa och ära i det antika Grekland, s. 40

Kraggerud, Egil: Roma i tekst XII. Gracchernes ´elliptiske` mor: En omdisputert innskrift fra Porticus Metelli/ Octaviae, s. 48

Kvalbein, Hans: Døden i bibelsk lys, s. 61

Dybhavn, Thor: Dionysos` blod, s. 74

Ødegård, Knut: Vin i det romerske Italia, s. 83

Haaland, Gunn: Innføring av ny teknologi ved Det norske institutt i Roma, s. 88

* Subskripsjonsinnbydelse, s. 91

Sejersted, Hilde: Fra livet i de små forhold - om latin og gresk i den norske skole nå, s. 92

Hooff, Anton van: Euroclassica: Referat, s. 93

Lassen, Bente: Euroclassica: Konferansen i Viborg, s. 96

Stang, Inger Marie Molland: Res coquinaria, s. 99

 

1993:1

Montgomery, Hugo: Fra styret, s. 5

Hindsholm, Søren: Rem tene - latinundervisning med et menneskeligt ansigt, s. 7

Sande, Siri: Antikviteten: En romersk auriga, s. 9

Hauken, Tor: Om å være på rett plass - en tyrkisk innskriftssafari, s. 31

Kleve, Knut: De latinske papyrene fra Herculaneum, s. 34

Kraggerud, Egil: Roma i tekst XIII. Med Horats på ´Den hellige vei` - satire I 9 in situ, s. 39

Østby, Erik: Tegea: Tredje utgravningssesong 1992, s. 51

Kiilerich, Bente: Alexander den store i senantikken, s. 57

Johansen, Håvard F.: Det olympiske programmet i antikken, s. 62

Kraggerud, Egil: Trenger vi en ny latinsk ordbok?, s. 69

Hägg, Tomas: Classica Americana 92/93, s. 73

Ekrem, Inger og Ferdi­nand L. Næshagen: David Chytræus (1530-1600): En lærd tyskers kjennskap til samtidens Norden, s. 82

Garstein, Oskar, Knut Kleve, Hugo Mont­gomery, Helge Nordahl: Bokanmeldelser, s. 97

Haaland, Gunn: Res coquinaria, s. 106

 

 

1993:2

Ryen, Astrid: Minneord over Marius Sandvei, s. 5

Montgomery, Hugo: Fra styret, s. 7

Sande, Siri: Antikviteten: Qualis artifex!, s. 9

Dybhavn, Thor: Rapport fra NKF`s tur til Tyrkia 1993, s. 23

Kaldhol, Bjarte: Var minoerne semitter?, s. 30

Kleve, Knut: Kulturarven som blir borte, s. 40

Kraggerud, Egil: Roma i tekst XIV. Konflikt og tvistemål på Horats` Forum, s. 44

Aass, Sverre: Euroclassica.  konferanse og årsmøte, Madrid, september 1993, s. 57

Vatsend, Kyrre: Julians gjestebud, s. 61

Kraggerud, Egil: Humanismesymposium i Oslo, s. 73

Gustafson, Kjell: Horats` oder på norsk og dansk, s. 74

Weidemann, Einar: Tanker vedrørende latin i norsk skole, s. 79

Observator classicus: Athenmøtet 19.-20. nov. 1993, s. 82

Roggen, Vibeke: Nasjonalt fagråd, s. 86

Vatsend, Kyrre: Bokomtale, s. 87

Hooff, Anton van: Referat fra Euroclassicas årsmøte i Madrid, s. 89

* Bokannonse, s. 91

* Kunngjøring, s. 94

Stang, Inger Marie Molland: Res coquinaria, s. 95

 

1994:1

Montgomery, Hugo: Fra styret, s. 5

Sande, Siri: Antikviteten: Troll til kjerringer!, s. 7

Haarberg, Jon Marius: Erasmus som EU-symbol, s. 26

Andersen, Øivind: Homer i Norden nå (nylig), s. 31

Kraggerud, Egil: Roma i tekst XV. Horats og tempel­utbedringene i 28 f. Kr., s. 37

Østby, Erik: Utgravningene i Tegea - fjerde kampanje 1993, s. 47

Hanisch, Halvor: Stat og rett - antikkens påvirkning på vår tid, s. 53

Kraggerud, Egil: Nye nøtter fra “norsk” latin, s. 56

Andersen, Øivind: Med Aristoteles for en ny samfunns­vitenskap, s. 62

Montgomery, Hugo, Lars Boje Mor­tensen, Pål Tidemandsen: Bokanmeldelser, s. 79

* Innbydelse til subskripsjon, s. 89

Haaland, Gunn: Res coquinaria, s. 91

 

1994:2

Montgomery, Hugo: Fra styret, s. 5

Sande, Siri: Antikviteten: “Ondt ofte lider den fiskermand...”, s. 7

Roggen, Vibeke: Bilder fra en Roma-reise, s. 26

Halle, Magnus: Det norske institutt i Athens bibliotek, s. 29

Haarberg, Jon Marius: Froske-muse-krigen, s. 37

Skattum, Ingse: Det levende epos i Vest-Afrika, s. 47

Roggen, Vibeke: Nils Thomassøn: Nylatindikter - og nasjonalist?, s. 62

Kraggerud, Egil: Roma i tekst XVI. Templet ved Mincius og Aedes Herculis Musarum, s. 69

Spiten, Astrid: De greske tragediediktere og deres publikum, s. 83

Næss, Trine: “Musernes lund”, s. 95

Kraggerud, Egil: “Norske latinnøtter”, s. 101

Roggen, Vibeke: Latinen i kamp for livet, s. 106

Weidemann, Einar: Referat fra Euroclassicas møte i Ambleside, s. 108

Heggelund, Kjell, Minna Skafte Jen­sen, Pål Tidemandsen: Bokanmeldelser, s. 113

Haaland, Gunn: Res coquinaria, s. 118

 

1995:1

Montgomery, Hugo: Fra styret, s. 5

* Invitasjon til årsmøtehelg i NKF, s. 8

Sande, Siri: Antikviteten: En kontorniat, s. 9

Roggen, Vibeke: Levende latin. Referat fra fagdidaktiske dager 25.-26. mars, s. 31

Østby, Erik: 1994 - siste sesong i helligdommen for Athena alea (eller?), s. 37

Berg, Nils: Det homeriske spørsmål - et (heksa)metrisk problem?, s. 44

Roggen, Vibeke: Glede i GLA, s. 50

Kraggerud, Egil: Roma i tekst XVI. , s. 55

Hauland, Hilde: Herodot og Delfi, s. 66

Kraggerud, Egil: Middelaldernøtter, s. 72

Haarberg, Jon Marius: Froskemusekrigen på ny, s. 80

Kaldhol, Bjarte: Kreta-tur med sensasjoner: Flere nye palasser funnet, s. 84

Roggen, Vibeke: Non verbis, sed rebus (løsningen på forrige nummers rebus), s. 88

Haarberg, Jon Marius, Hugo Montgo­mery, Karen Skovgaard-Petersen, Kyrre Vatsend: Bokanmeldelser, s. 90

Stang, Inger Marie Molland: Res coquinaria, s. 103

 

 

1995:2

* Fra styret, s. 5

Sandvei, Bjørn Helge: Referat fra NKFs årsmøte i Trondheim 9. sept. 1995, s. 7

Roggen, Vibeke: I Trevernes land - Referat fra Euroclassica 1995, s. 10

* Klassisk forum 1986-1995 (Artikkeloversikt), s. 14

Sande, Siri: Antikviteten: Bukefalas, s. 19

Hägg, Tomas: Med Aisopos til Bayern og Costa Blanca, s. 35

Pekkanen, Tuomo: Latinet som undervisningsspråk, s. 38

Roggen, Vibeke: Propaganda I og II, s. 46

Tsigaridas, Thomas: Latin av alle ting, s. 53

Kraggerud, Egil: Roma i tekst, s. 55

Kleve, Knut: Livsmotto: ”Svart på svart”, s. 70

Montgomery, Hugo: Samuel Johnson, James Boswell och biografiens svåra konst, s. 72

Kraggerud, Egil: Middelaldernøtter, s. 79

Guldbrandsen, Kjell: Antikk romantikk, s. 88

Montgomery, Hugo, Helge Nordahl, Thore Roksvold og Siri Sande: Bokanmeldelser, s. 94

Stang, Inger Marie M.: Res coquinaria, s. 105

 

1996:1

* Fra styret, s. 5

* NKFs vedtekter

Sande, Siri: Antikviteten: Ingvald Undset som antikksamler, s. 8

Haaland, Gunn: Fellesnordisk instituttbibliotek innviet i Athen, s. 23

Berg, Mette Heuch: Athen-seminaret 16.-23- september, s. 26

Roggen, Vibeke: Levende latin i Norge, s. 31

Wiull, Hans O.: Valensgramatikken - en presentasjon, s. 33

Kleve, Knut: Longinos og det frie ord, s. 42

Kraggerud, Egil: Roma i tekst XIX, s. 47

Montgomery, Hugo: Varför just ”klassisk”?, s. 60

Kaldhol, Bjarte: Hurriske ord i linear A?, s. 70

Kleve, Knut: Den stortalende soldat hos Holberg, Plautus og Aristophanes, s. 74

Kraggerud, Egil: Steinhard nøtt på kirkemur, s. 79

Berg, Nils, Egil Kraggerud, Hugo Montgomery og Knut Erik Tranøy: Bokanmeldelser, s. 86

Haaland, Gunn: Res coquinaria, s. 105

 

1996:2

* Fra styret, s. 5

Sande, Siri: Antikviteten: Menneskets beste venn, s. 7

Kaldhol, Bjarte: Kretologisk kongress, s. 22

Montgomery, Hugo: Magi i antikken - svartkonst eller livsstil?, s. 25

Haaland, Gunn: Magiske papyrer, s. 35

Kraggerud, Egil: Mot mer organisert nøttesanking?, s. 44

Roggen, Vibeke: Forskningen og virkeligheten, s. 50

Kraggerud, Egil: Roma i tekst XX, s. 57

Østmoe, Tor Ivar: Ny mann ved roret på Ressurskontoret GLA, s. 68

Østmoe, Tor Ivar: Latin i norske skoler, s. 69

Østmoe, Tor Ivar: Nye studieplaner ved Klassisk avdeling på Blindern, s. 71

Berle, Einar: Guddommelig styrt helsevesen, s. 73

Steen, Tone, og Gunhild Vidén: Bokanmeldelser, s. 90

*Rettelse til Nils Bergs artikkel i forrige nr., s. 96

Haaland, Gunn: Res coquinaria, s. 97

 

1997:1

* Fra styret, s.

Sande, Siri: Antikviteten: Lodd og vekt, s. 7

Andersen, Øivind: Antikken på programmet, s. 24

Stang, Inger Marie M. og Einar Weidemann: Klassiske myter på Humaniora-dagene i Trondheim, s. 28

des Bouvrie, Synnøve: De seminario latinitatis vivae mense iunio Tromsoeae habitato, s. 30

Roggen, Vibeke: Latin i skolen - hva blir det til?, s. 34

Kraggerud, Egil: 12 nötter - mest havsalte, s. 38

Skoie, Mathilde: Sulpicia - en docta puella, s. 43

Montgomery, Hugo: Bytet från Egypten, s. 51

Spjeldnæs, Nils: Elefantene på Rhodos, s. 58

Ekrem, Inger: Latinens rolle i norsk skole 1537-1896, s. 60

Haarberg, Jon Marius, Egil Kraggerud og Mathilde Skoie: Bokanmeldelser, s. 80

Stang, Inger Marie M.: Res coquinaria, s. 96

 

1997:2

* Fra styret, s. 5

Sande, Siri: Antikviteten: Spill og brikker, s.7

Grimsmo, Sigurd: Referat fra NKFs tur til Tunis 7/10 til 14/10 1997, s. 25

Roggen, Vibeke: Platonselskabets konferanse 5-8 juni i Bergen, s. 33

des Bouvrie, Synnøve: Conventus IX Academiae Latinitati fovendae (Internasjonale kongress for levende latin, Jyväskylä), 6.-13. august 1997, s. 34

Iddeng, Jon W.: Gresk og latin ved universitetene i 90-årene, s. 38

Kleve, Knut: Samson Eitrem - på terskelen til antikken, s. 44

Thordarson, Fridrik: Studiet av kaukasiske språk, s. 51

Kraggerud, Egil: Roma i tekst XXI, s. 54

Schreiner, Johan H.: De gamle grekere og alderdommen, s. 67

Møller, Tor Martin: Rettsaken mot Sokrates i lys av gresk moraltradisjon, s. 72

Kraggerud, Egil: Peanuts med moralsk kjerne, s. 82

Iddeng, Jon W.: Religion og herskersymbolikk i Augustus’ Roma, s. 88

Triantaphyllopoulos, Johannes: Romerretten i den greske verden, s. 98

Kretschmer, Marek Thue: Ars non prodest sed delectat, s. 108

Andersen, Øivind, Egil Kraggerud og Hugo Montgonery: Bokanmeldelser, s. 109

Haaland, Gunn: Res coquinaria, s. 130

 

1998:1

* Fra styret, s. 5

Sande, Siri: Antikviteten: O, Isis og Osiris..., s. 9

Kraggerud, Egil: Leiv Amundsen og Klassisk institutt in memoriam, s. 36

Gulowsen, Kirsti: Hva gjør de førti martyrer på Forum Romanum?, s. 38

Kraggerud, Egil: Roma i tekst XXII, s. 48

Salberg, Trond Kruke: Lave hofter og høy dannelse, s. 61

Haaland, Gunn: Indagationes Romanae, s. 73

Kraggerud, Egil: Gamle paranøtter fra Storms ”Monumenta”, s. 78

Montgomery, Hugo: Bokanmeldelser, s. 109

Stang, Inger Marie M.: Res coquinaria, s. 130

 

1998:2

* Fra styret, s. 5

Sande, Siri: Antikviteten: Løse legemsdeler 1, s. 8

Hovdhaugen, Even: Fra Jersin til Weisse, s. 20

Kraggerud, Egil: Vegard Skånland, s. 29

Hansen, Anne Lise: Vegard Skånland in memoriam, s. 31

Eide, Tormod: Retorisk humor - Cicero og Quintilian, s. 33

Prusac, Marina: Nordiske utgravninger i Nemi, s. 40

Kraggerud, Egil: Latinsk ordbok i ny utgave, s. 49

Fossheim, Hallvard J.: Sokrates og Dionysos, s. 56

Kraggerud, Egil: Roma i tekst XXIII, s. 66

Thorsen, Thea Selliaas: På kurs i Vatikanbiblioteket, s. 77

Linders, Tullia og Tor Ivar Østmoe: Bokanmeldelser, s. 88

Haaland, Gunn: Res coquinaria, s. 95

 

1999:1

* Fra styret, s. 5

Sande, Siri: Antikviteten: Løse legemsdeler 2, s. 9

Hov, Live: Orfevs og Evrydike som nyskapere i musikkteateret, s. 28

Iddeng, Jon W.: Fra big-men til stort imperium – En omtale av J.C. Meyers nye Antikkens historie, s. 55

Kraggerud, Egil: Roma i tekst XXIV (inkl. en oversikt over alle ”Roma i tekst”-bidragene), s. 68

Skovgaard-Petersen, Karen og Lars Boje Mortensen: Bononia docta – en rapport fra verdens ældste universitetsby, s. 81

Steen, Olaf og Kirsti Gulowsen: Det norske institutt i Romas 40-årsjubileum 11.-13. februar 1999, s. 89

Dahl, Eystein: Minner fra hovedfagsseminaret i Athen, s. 96

Steen, Olaf: Caligulas båter på Dianas speil, s. 100

Roggen, Vibeke: Latin i skolen, s. 105

*Bokanmeldelser, s. 109

Stang, Inger Marie M.: Res coquinaria, s. 117

 

1999:2

* Fra styret, s. 5

Ekrem, Inger: En hyllest til prof. Egil Kraggerud, s. 9

Berg, Nils: Fødselsdagsdikt, s. 12

Iddeng, Jon W.: Augustus, Ronald Syme & The Roman revolution, s. 14

Sande, Siri: Antikviteten: En gladiatorlampe, s. 21

Bilton, Peter: Shakespeare og Roma, s. 40

Hägg, Tomas: FIEC, vad är det?, s. 50

Kraggerud, Egil: Thesaurus linguae Latinae centenarius, s. 55

Zwicky, Anja: Roman Britain – og litt til, s. 64

Kraggerud, Egil: Norske latinnøtter, s. 77

Iddeng, Jon W.: Skriftkultur og alfabetisme i Romerriket, s. 80

Berg, Mette Heuch: Romerske litterære prosabrev, s. 93

*Bokanmeldelser, s. 107

Haaland, Gunn: Res coquinaria, s. 118

 

2000:1

* Fra styret, s. 5

Sande, Siri: Antikviteten: Et underlig hode, s. 10

Hauken, Tor: Med bud fra keiseren: edikter og offentlig kommunikasjon i romertiden, s. 20

Thorsen, Thea Selliaas: Ovid og elegiske epistler – om en litterær genres fødsel og dens troskap mot sitt opphav, s. 28

Tidemandsen, Pål: Papyrusbrev fra sanden i Egypt, s. 37

Kraggerud, Egil: Minneord om Inger Melsen Ekrem (29.4.1938 – 4.3.2000), s. 44

Meyer, Jørgen Christian: Rationalitet eller irrationalitet? Varsler og orakler i beslutningsprocesser, s. 50

Andersen, Øivind: Antikkprogrammet ved årtusenskiftet, s. 60

Prusac, Marina: Nemi 1999, s. 67

Vestrheim, Gjert: Noen tanker om litteraturhistorieskrivning, s. 77

Roggen, Vibeke: Latin i norske skoler 1999-2000, s. 83

Gulowsen, Kirsti: Den innestengte dragen på Forum Romanum, s. 84

Oppedal, Stig: Fritt Ord-seminaret i Athen – et oppgjør med … [sensurert], s. 91

Kraggerud, Egil: Bokanmeldelse, s. 99

Stang, Inger Marie M.: Res coquinaria, s. 102

 

2000:2

Montgomery, Hugo: Från styret, och föreningens Interrex, s. 5

Steen, Tone: Årsmøtet 2000, s. 7

Sande, Siri: Antikviteten: Hadrian på sjokoladefabrikken, s. 9

Gustafson, Kjell: Dikt til Nils Berg på 70-årsdagen, s. 22

Haug, Dag, Jon Iddeng og Eirik Welo: Til minne om Nils Berg, s. 23

Vatsend, Kyrre: Klassisk gresk drama og ettertidens bedømmelse, s. 25

Brandt, J. Rasmus: Roma 2000, en by i forvandling – igjen!, s. 42

Vidén, Gunhild: Kvinnor i tidigkristen tid, s. 57

Kleve, Knut: Ytringsfrihet og fritalenhet i oldtiden, s. 64

Kraggerud, Egil: Flerguderi og opplysning i Augustus’ Roma, s. 69

Lundhaug, Hugo: Ortodoksi og heterodoksi i den tidlige pachomianske klosterbevegelse, s. 79

Kraggerud, Egil: Nuces Norvegico-Latinae, s. 92

Gulowsen, Kirsti: Den hellige Laurentius’ martyrium, s. 95

*Bokanmeldelser, s. 102

Haaland, Gunn: Res coquinaria, s. 117

 

2001:1

Montgomery, Hugo: Från styret, s. 5

*Program for Jan H. Nordbøs minneforelesninger 2001, s. 7

Sande, Siri: Antikviteten: En Tanit-figurin (?), s. 8

Montgomery, Hugo: Kristna, hedningar och upproriska slavar, s. 24

Ødegård, Knut: Det arkadiske landskap, s. 31

Roggen, Vibeke: Latin i norske skoler 200-2001, s. 43

Berle, Einar: Forum medicorum, s. 44

Welo, Eirik: Hippokrates’ pasienter, s. 54

Kraggerud, Egil: Latinnøtter i 1458 og 1577, s. 61

Lerberg, Ellen: Med spinnaker på amforaen, s. 66

Steen, Olaf: Villaeieren som keiser i senantikken, s. 73

Gundersen, Berit: Gresk bronsealder- og tidlig jernalderreligion, s. 83

*Bokanmeldelser, s. 101

Stang, Inger Marie M.: Res coquinaria, s. 107

 

2001:2

* Fra styret, s. 5

*Protokoll fra Norsk Klassisk Forbunds årsmøte, s. 10

Sande, Siri: Antikviteten: Den rasende Skylla, s. 13

Fossheim, Hallvard J.: Det gode og væren hos Aristoteles, s. 30

Montgomery, Hugo: Det senantika Rom – en dvärg på axlarna till en jätte?, s. 37

Vatsend, Kyrre: Takketalen i antikken, s. 48

Heffermehl, Kristin og Kari Skard: Provence i oktober, s. 58

Kraggerud, Egil: Middelaldernøtter, s. 67

Prusac, Marina: Nemi-utgravningene 2000-2001, s. 70

Qviller, Bjørn: Hva karakteriserte den romerske republikk?, s. 82

Ravnå, Per-Bjarne: Mangfoldige muligheter, s. 92

Skoie, Mathilde: Bokomtale: Elementært, min kjære Cicero, s. 110

Haaland, Gunn: Res coquinaria, s. 115

 

2002:1

* Fra styret, s. 5

Sande, Siri: Antikviteten: En liten sirene, s. 8

Thordarson, Fridrik: Den danske sprogforsker Rasmus Rasks rejser, s. 29

Gulowsen, Kirsti: Hva foregår i S. Maria Antiqua?, s. 36

Sande, Siri: Krig til lands og til vanns, s. 45

Aavitsland, Kristin B.: Roma caput mundi – Middelalderens Roma-bilder, s. 54

Hauland, Hilde: Herodot – historiens far?, s. 64

Wilson, Jack: På etterutdanningskurs til det ”herlige gamle Athen”, s. 70

Qviller, Bjørn: Patroner og klienter nok en gang, s. 74

Kraggerud, Egil: Funerære nøtter – Når de døde taler latin, s. 82

Wahlgren, Staffan: Bysantisk historieskrivning och arvet från antiken, s. 85

Vatsend, Kyrre: Bokomtale: En lærebok i gresk, s. 93

Haarberg, Jon Marius: Bokomtale: Kjære drittsekk!, s. 100

Haaland, Gunn: Res coquinaria, s. 105

 

2002:2

* Fra styret, s. 5

*Årsmøtet 2002, s. 7

Sande, Siri: Antikviteten: Nøkkel, lås og segl, s. 10

Iddeng, Jon W.: Publica aut peri! Bokutgivelse og distribusjon i romersk tid, s. 30

Prusac, Marina: Keiser Gallienus og hans betydnng for portretthistorien, s. 41

Carlsen, Jesper: Den første romerske agrarhistorie på norsk, s. 50

Kraggerud, Egil: Res gerendae. En filologs avskjedsforelesning, s. 59

Prusac, Marina: Narona og 20 hodeløse, keiserlige statuer, s. 67

Schreiner, Johan Henrik: Den dekorerte stoa i Athen og gresk historie på 400-tallet f. Kr., s. 80

Kraggerud, Egil: ”Monumenta” anno MMII – Latinske kildeskrifter til norsk middelalder i ny drakt, s. 87

Astås, Reidar: En latinsk sentens av ulokalisert opphav, s. 90

*Bokomtaler, s. 91

Haaland, Gunn: Res coquinaria, s. 96

 

 

2003:1

* Fra styret, s. 5

Sande, Siri: Antikviteten: Vinløv og annen hårpryd, s. 7

Schreiner, Johan Henrik: Vår ramhedenske kalender, s. 22

Kraggerud, Egil: Thesaurus – fortsatt verd en skål, s. 25

Brandt, J. Rasmus: Fra viet rom til hellig sted. Om kristningen av det romerske bylandskap (300-800 e.Kr.), s. 28

Aspaas, Per Pippin: Cornelius Nepos’ Hannibal og kulturrelativismens grenser, s. 47

Aasgaard, Reidar: ”Å sie verden rett farvel”: Gravferdsskikker i antikken og i den tidlige kirke, s. 59

Astås, Reidar: Ad en påstått feiloversettelse fra latin, s. 76

Skoie, Mathilde: Antikken med eget studieprogram, s. 80

Ravnå, Per-Bjarne: Patroner og klienter igjen og igjen og igjen, s. 82

*Bokanmeldelser, s. 93

Stang, Inger Marie M.: Res coquinaria, s. 107

 

2003:2

* Fra styret, s. 5

Sande, Siri: Antikviteten: Prins eller atlet?, s. 7

Vidén, Gunhild: Kvinnor i antiken – från kändisportrett till Gender studies, s. 23

Montgomery, Hugo: Fåglar som inte finns, s. 32

Kraggerud, Egil: De døde språks ’skattkamre’, s. 42

Kartzow, Marianne Bjelland: Kvinner og sladder i Det nye testamente, s. 51

Brandt, J. Rasmus: Otium et negotium, s. 61

Kiilerich, Bente: Duften av Antinoos, s. 83

Ingebrigtsen, Marit: Norsk klassisk forbunds tur til Kroatia, s. 88

Qviller, Bjørn: Svar til Per-Bjarne Ravnå, s. 105

Berle, Einar: Reproduktiv Genital Antikk, s. 107

Sundet, Nils Ole: Klassisk arkeologi i Norge 2003, s. 115

*Bokomtaler, s. 118

Haaland, Gunn: Res coquinaria, s. 128

 

2004:1

* Fra styret, s. 5

*Protokoll fra Norsk Klassisk Forbunds årsmøte, s. 7

Sande, Siri: Antikviteten: En brytergruppe i Nasjonalgalleriet, s. 10

Kleve, Knut: Mirakler og papyrer i de dødes by, s. 29

Undheim, Sissel: Crimen incesti – vestalinnene og Roma, s. 38

Skoie, Mathilde: Ilden fra Olympia, s. 51

Mortensen, Lars Boje: Fortæller de romerske forfatterne os kun det vi gerne vil høre?, s. 61

Kiilerich, Bente: Praxiteles’ Hermes i Olympia, s. 77

Kraggerud, Egil: Vår klassiske oversettelsestradisjon, s. 87

Brandt, J. Rasmus: Det greske teater: gamle myter og nye idéer (Del I), s. 93

Weidemann, Einar: Tanker om latinpedagogikk i dagens Norge, s. 116

Schreiner, Johan Henrik: Hestetramp og rotak, s. 123

Hägg, Tomas: Bokanmeldelse, s. 128

Haaland, Gunn: Res coquinaria, s. 132

 

2004:2

* Fra styret, s. 5

*Norsk Klassisk Forbund – Årsberetning, s. 7

*Protokoll – Norsk Klassisk Forbunds årsmøte, s. 8

Sande, Siri: Antikviteten: Villsvinjakt, s. 11

Roggen, Vibeke: Terents’ prologer, s. 31

Hysing-Dahl, Christian: Antikke mosaikker med fiskemotiv, s. 44

Aspaas, Per Pippin: Fragmenter fra et vennskap, s.61

Bjerke, Ernst: De gamle latinskolebibliotekene, s. 74

*Pastorale fra en forvirret latinstudent, s. 79

Vidén, Gunhild: Rapport fra FIEC:s kongress i Ouro Preto, Brasil, s. 80

Brandt, J. Rasmus: Det greske teater: gamle myter og nye idéer (Del II), s. 93

Kraggerud, Egil: Caesars siste ord, s. 101

Simensen, Arne H.: Fargen i antikkens skulptur og arkitektur, s. 107

*Bjørn Qviller til minne, s. 114

*Bokomtaler, s. 116

Stang, Inger Marie M.: Res coquinaria, s. 120

 

2005:1

* Fra styret, s. 4

Sande, Siri: Antikviteten: Axel Boethius, s. 6

Skomedal, Trygve: Fridrik Thordarson 77 år, s. 23

Haarberg, Jon: Eirik Vandvik og antikken, s. 25

Kiilerich, Bente: Chiragan – en problematisk samling af antikk skulptur, s. 37

Kraggerud, Egil: Ibsens Tusculanum, s. 52

Teigen, Bjørn: Vandringar i bakevja, s. 62

Aspaas, Per Pippin: En verdenshistorie i miniformat: Aulus Gellius XVII, 21, s. 70

Ulgenes, Lena: Apollo Belvedere – romersk kopi etter greks original?, s. 79

Tysdahl, Bjørn: James Joyces Ulysses: Homer som pynt, stillas og tema, s. 84

Skoie, Mathilde: Pastoralen: Arkadia i våre hjerter, s. 91

*Bokomtaler, s. 105

Haaland, Gunn: Res coquinaria, s. 113

 

2005:2

* Fra styret, s. 4

*Norsk Klassisk Forbunds årsberetning, s. 6

*Protokoll fra Norsk Klassisk Forbunds årsmøte, s. 7

Sande, Siri: Antikviteten: Spionen i treet, s. 10

Iddeng, Jon W.: Aleksander den store og menneskehetens forbrødring, s. 31

Kiilerich, Bente: Mitorajs moderne myter – nyt liv til gamle former, s. 46

Bjerke, Ernst: Noen ord om biskop Jens Nielssøn og hans boksamling, s. 58

Kraggerud, Egil: Rubikon, terningkastet og musikkens makt, s. 62

Berle, Einar J.: Antikk medisin i klassisk kunst, s. 69

Norderval, Øyvind: Keiser Konstantin og kirken, s. 81

Gulbrandsen, Kjell: Islendingar, svenskar og nordmenn hos Apollon, s. 95

Hysing-Dahl, Christian: Laokoon-gruppen – et 500 års-minne, s. 102

*Minneord om Fridrik Thordarson, s. 114

*Bokomtaler, s. 116

Stang, Inger Marie M.: Res coquinaria, s. 132

 

2006:1

* Fra styret, s. 4

Montgomery, Hugo: Norsk Klassisk Forbund 20 år, s. 6

Sande, Siri: Antikviteten: Argonaut eller trojaner?, s. 11

Aspaas, Per Pippin: Hele verdens historie i tre bind!, s. 31

Momrak, Kristoffer: Syv dager i nærheten av Sodoma - en reise i Jordan, s. 48

Norderval, Øyvind: Da Jerusalem ble kristen pilgrimsby, s. 58

Kile, Jone Røst og Ole Chr. Aslaksen: Norske utgravninger i Metropolis, s. 73

Schreiner, Johan Henrik: St. Epifanios, kjetterne og Jesu bror Jakob, s. 80

Iddeng, Jon W.: Nabateerne - det gåtefulle handelsfolket, s. 88

Kraggerud, Egil: Det nordiske heksameter og den forvandlede ”due”, s. 101

Mortensen, Lars Boje: Skandinaviske oversættelser af oldtidens og middelalderens litteratur - en bibliografisk netressource, s. 106

Roggen, Vibeke: Revisjon og utvidelse av Latinsk-norsk ordbok, s. 109

*Bokomtaler, s. 111

Haaland, Gunn: Res coquinaria, s. 137

 

2006:2

* Fra styret, s. 4

* Norsk Klassisk Forbund: Årsberetning 24.09.2005 - 22.09.2006, s. 5

* Protokoll: Norsk Klassisk Forbunds årsmøte, s. 6

Sande, Siri: Antikviteten: En mann og et brød, s. 8

Kleve, Knut: Anstendighet i komedien?, s. 28

Kiilerich, Bente: Ara Pacis - genfødt i et nyt årtusind, s. 34

Kraggerud, Egil: Loeb 500, s. 52

Roggen, Vibeke, og Hilde Sejersted: Antikt kunnskapsløft!, s. 55

Ødegård, Knut: Det norske institutt i Athen, s. 57

Reinfjord, Kristian: Veggmaleri i romersk privatarkitektur - brukskunst eller dekor?, s. 65

Roggen, Vibeke: Catulls spurvedikt, s. 76

*Bokanmeldelser, s. 85

Stang, Inger Marie M.: Res coquinaria, s. 101

 

2007:1

* Fra styret, s. 4

Sande, Siri: Antikviteten: Ariadne, s. 6

Montgomery, Hugo: Hur självständigt var Melos?, s. 29

Kiilerich, Bente: Det klassiske og reklamen, s. 37

Kraggerud, Egil: Vergils død, s. 45

Teigen, Bjørn: Vandringer i bakevja 2 - Patra, s. 51

Roggen, Vibeke: Latin i de norske skoler 2006-2007, s. 56

Andersen, Øivind: Thukydid - alle tiders historiker, s. 58

Hobbelstad, Inger Merete: Krigen og kjærligheten - Troy og Iliaden, s. 73

*Bokanmeldelser, s. 82

Haaland, Gunn: Res coquinaria, s. 106

 

2007:2

*Fra styret, s.4

*Norsk Klassisk Forbund - årsberetning 22.0.2006 - 27.10.2007, s. 6

*Protokoll fra årsmøtet i Norsk Klassisk Forbund 2007, s. 7

Sande, Siri: Antikviteten: Si det med blomster, s. 10

Vestrheim, Gjert: Greske navn på norsk, s. 32

Berle, Einar J.: Sløyfe på penis og livmor på vandring, s. 42

Kraggerud, Egil: Et problem i Ibsens Keiser og Galilæer, s. 57

Andersen, Øivind: Georg Sverdrup - greskprofessor og grunnlovsmann, s. 61

*Bokanmeldelser, s. 91

Haaland, Gunn: Res coquinaria, s. 105

 

 

Alle er hjertelig velkommen til å bli medlem av Norsk Klassisk Forbund! Medlemskontingenten er kr 350 pr. år. Er du under utdanning (skole eller høyere utdanning, har vi studentpris (kr. 150 per år).

Som medlem mottar du tidsskriftet Klassisk Forum to ganger i året. Du vil også motta invitasjoner til møter, seminarer og fester, og vil få mulighet til å delta på forbundets turer.

Medlem blir du ved å sende navn og adresse til:

Norsk Klassisk Forbund
Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK)
Postboks 1020 Blindern, 0315 Oslo

eller pr. e-post:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Du vil da motta en innbetalingsgiro.