Publiseringsprogram og rutiner for fagfellevurdering

Klassisk Forum publiserer vitenskapelige artikler innen fagområdene klassisk arkeologi, antikkens historie og klassisk filologi (gresk og latin). Videre publiserer Klassisk Forum anmeldelser primært av norsk eller skandinavisk litteratur innen samme fagområder, herunder nye publiserte oversettelser fra gresk og latin, foruten kortere omtaler av ny litteratur. Vitenskapelige artikler i Klassisk Forum blir gjenstand for fagfellevurdering. For kriterier for vitenskapelig publisering, se http://www.cristin.no/cristin/rapportering/rapporteringsinstruks.html#toc1.

 

Mottatte vitenskapelige artikler vurderes først av redaksjonen. Dersom artiklene vurderes å være konsistente med publiseringsprogrammet og vurderes å tilfredsstille kriterier for vitenskapelige publikasjoner, fjernes forfatternavn fra mottatt artikkel, som så blir sendt anonymt til minimum to personer med faglig kompetanse innen emnet (doktorgrad eller tilsvarende) til vurdering. Disse vurderer artiklene, og sender dem tilbake til redaktøren med et begrunnet forslag til antagelse eller forkastelse, og eventuelle kommentarer og endringsforslag. Ved antagelse sendes artiklene tilbake til forfatter med kommentarer og endringsforslag, hvorpå forfatteren sender en revidert versjon tilbake for publisering. Andre bidrag (f.eks. bokanmeldelser) vurderes av redaksjonen.