Du kan søke i denne oversikten ved å trykke Ctrl+f, og skrive inn søkeordet i tekstboksen

 

1986:1

* Fra styret, s. 5

Andersen, Øivind: Nylatin i Norge - europeisk, nordisk og norsk, s. 6

Nordbø, Jan H. : Forum for antikkens mynter, s. 13

Øydvin, Sivert: Klassisk - uten tårer!, s. 14

Kraggerud, Egil: Polonia classica, s. 17

Kraggerud, Egil: Norvegia classica, s. 20

Haaland, Gunn: Nytt om bøker, s. 21

Kraggerud, Egil: Klassiske fag i NAVF`s humaniora-utredning, s. 25

Skupinska-Løvset, Ilona: Antikksamlinger i Norge, s. 26

Kraggerud, Egil: Roma-instituttets akter, s. 31

Haaland, Gunn: Mat fra antikken, s. 33

 

1986:2

* Fra styret, s. 3

Beyer, Edvard: Kiellands Gift og mottakelsen av den, s. 5

Knudsen, Tor Adler: Hva avspeiler “Gift” av sin samtids pedagogiske debatt?, s. 19

Andersen, Øivind: Hva leste Peblingene, s. 31

Kraggerud, Egil: Parvulus Madvigius, s. 49

Sejersted, Hilde: Lille Marius i dag, s. 54

Rian, Bjørgulv: Latin som C-språk, s. 55

Kraggerud, Egil: Symbolae Osloenses, s. 58

Stang, Inger Marie Molland: Res coquinaria, s. 61

 

1987:1

* Fra styret, s. 3

Nordbø, Jan: Pegasos på mynt, s. 5

Kraggerud, Egil: Frusta Danica, s. 6

Andersen, Øivind: Et norsk institutt i Athen!, s. 9

Kraggerud, Egil: Roma i tekst, s. 13

* Konferanse om nylatin, s. 20

Quiller, Bjørn: Rusmidler og maktmidler, s. 24

Kleve, Knut: Erindringer om Leiv Amundsen, s. 30

Haaland, Gunn: Nytt om bøker, s. 33

* Forelesninger: 35

Haaland, Gunn: Res coquinaria, s. 36

 

1987:2

* Fra styret, s. 3

Lassen, Bente: Pegasos - fra “vingehest” til “lesehest”?, s. 5

Steen, Tone: Norsk Klassisk Forbunds studietur til Roma, s. 7

Haaland, Gunn: Nylatin i Norden nok en gang, s. 12

Feichtinger, Barbarea: Klassisk filologi i Salzburg, s. 13

Holter, Øystein Gullvåg: Studiet av det tidlige Hellas, s. 17

Geiran, Hanne: Katta-elever på Roma-ferd, s. 19

Haarberg, Jon Marius: Professoren (portrett av H. Mørland), s. 21

Sejersted, Hilde: Latinfaget i skolen, s. 26

Danielsen, Bjørg Tosterud: En annerledes guide, s. 28

Nordahl, Helge: Så talte de sammen på mange latin, s. 29

des Bouvrie, Synnøve: Oppdragelsen av piker i det gamle Hellas, s. 34

Weidemann, Einar: Latinen lever fortsatt i norsk skole, s. 49

Kraggerud, Egil: Roma i tekst II: Capitol i Aeneiden, s. 53

Danielsen, Egil: Hvilken datamaskin skal vi velge, s. 60

* Forelesninger, s. 62

Stang, Inger Marie Molland: Res coquinaria, s. 63

 

1988:1

* Fra styret, s. 3

Kleve, Knut: Den stjålne kappe i Aristofanes` Skyene, s. 5

Kraggerud, Egil: Gresk og latin i norsk, s. 18

Munkebye, Renate: Margit Rogne, s. 24

Skaare, Kolbjørn: De første myntene, s. 33

Mohn, Greta: Latin i skolen, s. 46

Montgomery, Hugo: Hur rikt var Sifnos?, s. 48

Dybhavn, Thor: Nytt lys på Elevsis, s. 55

* Forelesninger, s. 60

Kraggerud, Egil: Roma i tekst, s. 61

Andersen, Øivind: Classica Americana, s. 68

Haaland, Gunn: Res coquinaria, s. 75

 

1988:2

* Fra styret, s. 5

Hägg, Tomas: Romanen i konsten och konsten i romanen, s. 7

Seeberg, Axel: Sludder og vev, s. 21

Kleve, Knut: Et kirkebesøk, s. 24

Ekrem, Inger: Mer om prosjektet “Nylatin i Norge”, s. 25

Haaland, Gunn: Athen-seminar, s. 28

Fløgstad, Kjartan: Fiksjonskoeffisienten - Lukian og den menippeiske satiren, s. 30

Sande, Siri: Castor og Pollux-templet på Forum Romanum og de skandinaviske utgravninger, s. 41

Kraggerud, Egil: Noen tanker om Roma-instituttet og dets fremtid, s. 57

Ekrem, Inger: To nylatinske dikt, s. 61

Kraggerud, Egil: Roma i tekst IV, s. 68

Stang, Inger Marie Molland: Res coquinaria, s. 86

 

1989:1

* Fra styret, s. 3

Skaare, Kolbjørn: Jan H. Nordbø, s. 6

Kraggerud, Egil: Roma i tekst V, s. 10

Andersen, Øivind: Det norske institutt i Athen, s. 19

Montgomery, Hugo: De kristna och världen, s. 22

Kraggerud, Egil: Villa Lante, s. 32

Thordarson, Fridrik: Gresk sprog i Sovjetunionen, s. 38

Braarvig, Jens: Om matematikk og latin, s. 47

Rian, Bjørgulv: Latin C-språk, s. 50

Sundgaard, Ellen H.: Faget Form og farge ved Oslo katedralskole, s. 52

Sejersted, Hilde: Veierødmodellen og latinen på Katta, s. 53

Aass, Sverre: Non scholae, sed vitae, s. 54

Eide, Tormod og Tomas Hägg: Innbydelse til subskripsjon, s. 55

 

1989:2

Sejersted, Hilde: Fra styret, s. 5

Hansteen, Tuva: Latinlæraren (ved bodet um professor Mørlands død), s. 7

Kraggerud, Egil: Oversetteren Mørland in memoriam, s. 8

Haaland, Gunn: Athen-instituttet åpnet!, s. 11

Dybhavn, Thor: NKF`s studietur til Hellas, s. 13

Sande, Siri: Antikviteten I: Jupiter på Det norske institutt i Roma, s. 19

Torp, Hjalmar: Stilicho-diptykonet i Monzana, s. 26

Kraggerud, Egil: Roma i tekst VI, s. 36

Stang, Inger Marie Molland: Elagabal, s. 49

Nossen, Ragnar: The name of the rose revisited, s. 52

Vatsend, Kyrre: FU/Berlin, s. 55

Lindeman, Fredrik Otto: Hvilken nytte av latin i gymnaset?, s. 59

Berggreen, Brit: Dette herskesyge tungemål, s. 61

* Latinoppgave, s. 64

Vatsend, Kyrre: Bokanmeldelse, s. 68

* Seminarium Latinum Osloense, s. 69

* Forelesninger ved Universitetet i Oslo våren -90, s. 70

Stang, Inger Marie Molland: Res coquinaria, s. 71

 

1990:1

Lassen, Bente og Hugo Montgomery: Fra styret, s. 5

Sande, Siri: Antikviteten: Leda med svanen, s. 7

Andersen, Øivind: Det klassiske Athen mellom muntlighet og skriftlighet, s. 14

Kraggerud, Egil: Roma i tekst VII: Horats´ gård - realitet og idé, s. 23

Ødegård, Knut: Cales, s. 32

Kiilerich, Bente: Den sensationelle senantikke “Sevso” sølvskat, s. 37

Stengaard, Birte: “et uobis pro et dinuuidura”, eller latin og romansk i det prelitterære Portugal, s. 42

Hansen, Anne-Lise: Latin - et dødt sprog?, s. 44

Heffermehl, Andreas: Hva latinen har å gi språkstudenter, s. 50

Kraggerud, Egil: Norsk klassisk filologi og nylatin, s. 51

Rian, Bjørgulv: Fra skolefronten, s. 54

Vatsend, Kyrre og Hugo Montgomery: Bokanmeldelser, s. 55

* Bokønsker for Det norske institutt i Athen, s. 63

* Innbydelse til subskripsjon, s. 64

* Forelesninger ved Universitetet i Oslo høsten -90, s. 66

Haaland, Gunn: Res coquinaria, s. 66

 

1990:2

Montgomery, Hugo: Reisebrev fra lederen, s. 5

Songstad, Jan: Referat fra årsmøtet i NKF, s. 7

Strøhm, Pia Karolina: Rapport fra en Roma-tur, s. 11

Sauge, Marit: Studentkurs i Hellas , s. 12

Hauken, Tor: Inntrykk fra et forskningsopphold i Oxford, s. 13

Sande, Siri: Antikviteten: Keiserinne eller provinspersonifikasjon?, s. 16

Kleve, Knut: Blekk i Herculaneum, s. 26

Kraggerud, Egil: Roma i tekst VIII: Den sårede Aeneas og Apollo Medicus, s. 29

Andersen, Øivind og Brit Berggreen: Fridtjof Nansen, s. 39

Østby, Erik: Helligdommen for Athena Alea i Tegea, s. 43

Gulowsen, Kirsti: Lysikratesmonumentet i Athen, s. 49

Berle, Einar: Anatomibetraktninger over gresk skulptur, s. 52

Montgomery, Hugo: Offerkult och kosmologi i stadsstaternas Hellas, s. 57

Quiller, Bjørn: Vennskap og symposier, s. 63

Lindbak, Barbara: Vitenskapens antikke byggesteiner, s. 66

* Nuntii Latini, s. 69

Vatsend, Kyrre: Bokanmeldelser, s. 71

* Retorisk leksikon, s. 73

* Sicilia-ekskursjon, s. 74

* Forelesninger ved Klassisk avdeling, Universitetet i Oslo, våren 1991, s. 75

Stang, Inger Marie Molland: Res coquinaria, s. 75

 

1991:1

Sande, Siri, s. Antikviteten: En sur gubbe og hans geliker, s. 5

Montgomery, Hugo: Siden sist..., s. 13

Berg, Mette Heuch: Mytens plass i det greske drama, s. 15

Braarvig, Jens: Dionysos- og Apollonskikkelsene i gresk religion, s. 29

Kraggerud, Egil: Roma i tekst IX. En gudinne til besvær: Kybele, dikterne og Augustus` dynasti, s. 34

Sande, Siri: Sminke og skjønnhetspleie i antikken, s. 46

Berle, Einar: Mytologisk keisersnitt i guddommelig regi, s. 58

Torp, Hjalmar: 50-året for H.P. L`Oranges verk om Konstantinbuen i Roma, s. 65

Vatsend, Kyrre, Hugo Montgomery, Tomas Hägg: Bokomtaler, s. 73

* Årsmøte i NKF høsten 1991, s. 88

Stang, Inger Marie Molland: Res coquinaria, s. 89

 

1991:2

Montgomery, Hugo: Fra Styret: Euroclassica!, s. 7

Pharo, Ingvild: Referat fra årsmøtet i Trondheim, s. 9

Songstad, Jan: Referat fra Pausanias-seminar, s. 13

Heffermehl, Kristin: Referat fra NKF`s ekskursjon til Sicilia, s. 16

Sande, Siri: Antikviteten: Løvesarkofager, s. 18

Steen, Olaf, og Kirsti Gulowsen: Reisebrev fra provinsen Africa, s. 28

Schreiner, Johan H.: Religion, politikk og rettssikkerhet i Athen, s. 33

Østby, Erik: Helligdommen for Athena alea i Tegea, s. 35

Bakke, Jørgen: Skrift, struktur og fiksjon, s. 39

Kraggerud, Egil: Roma i tekst X. Om Laokoon med filologisk hilsen, s. 44

Montgomery, Hugo: Det långsamma läsandets konst, s. 54

Ekrem, Inger: Internasjonal, nordisk og norsk nylatin, s. 59

Kraggerud, Egil: Tapt og gjenfunnet, s. 63

Weidemann, Einar: Rapport fra Conventus docendi praeceptorum, s. 66

Steen, Tone: Latintime for alle, s. 68

* Eksamensoppgaver i latin, s. 74

Songstad, Jan: Om å lære antikkens språk der de ble talt, s. 76

Vatsend, Montgomery: Bokomtaler, s. 77

Haaland, Gunn: Res coquinaria, s. 84

 

1992:1

Montgomery, Hugo: Fra Styret, s. 5

Sejersted, Hilde og Kari Skard: NKF`s fagdidaktiske seminar, referat og refleksjoner, s. 6

Roggen, Vibeke: Informasjonsarbeid for NKF, s. 10

* Kurstilbud, s. 12

Berg, Mette Heuch: Platonselskapets symposium i Åbo, s. 13

Sande, Siri: Antikviteten: Et ben og to innskrifter, s. 16

Brandt, Rasmus: I Winckelmanns fotspor eller...?, s. 32

Skaare, Kolbjørn: Mynt og myntsirkulasjon i Romerriket, s. 40

Ingvaldsen, Håkon: Keisertidmyntenes ikonografi, s. 46

Kraggerud, Egil: Roma i tekst XI. Vergil og Forum Romanum - diktning og lokalitet, s. 55

Brandt, Rasmus: Palatinen - nye utgravninger i Roma, s. 66

Kiilerich, Bente: Aphrodisias og den senantikke idealplastik, s. 78

Quiller, Bjørn: Den vitenskapelige revolusjon mellom transsubstansiasjonsdogmet og dogmet om arvesynden, s. 84

Montgomery, Hugo, Helge Nordahl, KyrreVatsend: Bokomtaler og anmeldelser, s. 97

Kleve, Knut: Redningsaksjon for papyri, s. 104

Thorley, John: Euroclassica: Letter of the President, s. 105

Haaland, Gunn: Res coquinaria, s. 107

 

1992:2

Montgomery, Hugo: Fra styret: Lederens reisebrev fra Athen, s. 5

Grindvold, Agnete: Etterutdanningskurs i Athen oktober -92, s. 8

Sande, Siri: Antikviteten: Venus armata, s. 11

Kraggerud, Egil: Filologiske nøtter, s. 27

Thordarson, Fridrik: Romania Alanica, s. 32

Montgomery, Hugo: Idrott, hälsa och ära i det antika Grekland, s. 40

Kraggerud, Egil: Roma i tekst XII. Gracchernes ´elliptiske` mor: En omdisputert innskrift fra Porticus Metelli/ Octaviae, s. 48

Kvalbein, Hans: Døden i bibelsk lys, s. 61

Dybhavn, Thor: Dionysos` blod, s. 74

Ødegård, Knut: Vin i det romerske Italia, s. 83

Haaland, Gunn: Innføring av ny teknologi ved Det norske institutt i Roma, s. 88

* Subskripsjonsinnbydelse, s. 91

Sejersted, Hilde: Fra livet i de små forhold - om latin og gresk i den norske skole nå, s. 92

Hooff, Anton van: Euroclassica: Referat, s. 93

Lassen, Bente: Euroclassica: Konferansen i Viborg, s. 96

Stang, Inger Marie Molland: Res coquinaria, s. 99

 

1993:1

Montgomery, Hugo: Fra styret, s. 5

Hindsholm, Søren: Rem tene - latinundervisning med et menneskeligt ansigt, s. 7

Sande, Siri: Antikviteten: En romersk auriga, s. 9

Hauken, Tor: Om å være på rett plass - en tyrkisk innskriftssafari, s. 31

Kleve, Knut: De latinske papyrene fra Herculaneum, s. 34

Kraggerud, Egil: Roma i tekst XIII. Med Horats på ´Den hellige vei` - satire I 9 in situ, s. 39

Østby, Erik: Tegea: Tredje utgravningssesong 1992, s. 51

Kiilerich, Bente: Alexander den store i senantikken, s. 57

Johansen, Håvard F.: Det olympiske programmet i antikken, s. 62

Kraggerud, Egil: Trenger vi en ny latinsk ordbok?, s. 69

Hägg, Tomas: Classica Americana 92/93, s. 73

Ekrem, Inger og Ferdi­nand L. Næshagen: David Chytræus (1530-1600): En lærd tyskers kjennskap til samtidens Norden, s. 82

Garstein, Oskar, Knut Kleve, Hugo Mont­gomery, Helge Nordahl: Bokanmeldelser, s. 97

Haaland, Gunn: Res coquinaria, s. 106

 

 

1993:2

Ryen, Astrid: Minneord over Marius Sandvei, s. 5

Montgomery, Hugo: Fra styret, s. 7

Sande, Siri: Antikviteten: Qualis artifex!, s. 9

Dybhavn, Thor: Rapport fra NKF`s tur til Tyrkia 1993, s. 23

Kaldhol, Bjarte: Var minoerne semitter?, s. 30

Kleve, Knut: Kulturarven som blir borte, s. 40

Kraggerud, Egil: Roma i tekst XIV. Konflikt og tvistemål på Horats` Forum, s. 44

Aass, Sverre: Euroclassica.  konferanse og årsmøte, Madrid, september 1993, s. 57

Vatsend, Kyrre: Julians gjestebud, s. 61

Kraggerud, Egil: Humanismesymposium i Oslo, s. 73

Gustafson, Kjell: Horats` oder på norsk og dansk, s. 74

Weidemann, Einar: Tanker vedrørende latin i norsk skole, s. 79

Observator classicus: Athenmøtet 19.-20. nov. 1993, s. 82

Roggen, Vibeke: Nasjonalt fagråd, s. 86

Vatsend, Kyrre: Bokomtale, s. 87

Hooff, Anton van: Referat fra Euroclassicas årsmøte i Madrid, s. 89

* Bokannonse, s. 91

* Kunngjøring, s. 94

Stang, Inger Marie Molland: Res coquinaria, s. 95

 

1994:1

Montgomery, Hugo: Fra styret, s. 5

Sande, Siri: Antikviteten: Troll til kjerringer!, s. 7

Haarberg, Jon Marius: Erasmus som EU-symbol, s. 26

Andersen, Øivind: Homer i Norden nå (nylig), s. 31

Kraggerud, Egil: Roma i tekst XV. Horats og tempel­utbedringene i 28 f. Kr., s. 37

Østby, Erik: Utgravningene i Tegea - fjerde kampanje 1993, s. 47

Hanisch, Halvor: Stat og rett - antikkens påvirkning på vår tid, s. 53

Kraggerud, Egil: Nye nøtter fra “norsk” latin, s. 56

Andersen, Øivind: Med Aristoteles for en ny samfunns­vitenskap, s. 62

Montgomery, Hugo, Lars Boje Mor­tensen, Pål Tidemandsen: Bokanmeldelser, s. 79

* Innbydelse til subskripsjon, s. 89

Haaland, Gunn: Res coquinaria, s. 91

 

1994:2

Montgomery, Hugo: Fra styret, s. 5

Sande, Siri: Antikviteten: “Ondt ofte lider den fiskermand...”, s. 7

Roggen, Vibeke: Bilder fra en Roma-reise, s. 26

Halle, Magnus: Det norske institutt i Athens bibliotek, s. 29

Haarberg, Jon Marius: Froske-muse-krigen, s. 37

Skattum, Ingse: Det levende epos i Vest-Afrika, s. 47

Roggen, Vibeke: Nils Thomassøn: Nylatindikter - og nasjonalist?, s. 62

Kraggerud, Egil: Roma i tekst XVI. Templet ved Mincius og Aedes Herculis Musarum, s. 69

Spiten, Astrid: De greske tragediediktere og deres publikum, s. 83

Næss, Trine: “Musernes lund”, s. 95

Kraggerud, Egil: “Norske latinnøtter”, s. 101

Roggen, Vibeke: Latinen i kamp for livet, s. 106

Weidemann, Einar: Referat fra Euroclassicas møte i Ambleside, s. 108

Heggelund, Kjell, Minna Skafte Jen­sen, Pål Tidemandsen: Bokanmeldelser, s. 113

Haaland, Gunn: Res coquinaria, s. 118

 

1995:1

Montgomery, Hugo: Fra styret, s. 5

* Invitasjon til årsmøtehelg i NKF, s. 8

Sande, Siri: Antikviteten: En kontorniat, s. 9

Roggen, Vibeke: Levende latin. Referat fra fagdidaktiske dager 25.-26. mars, s. 31

Østby, Erik: 1994 - siste sesong i helligdommen for Athena alea (eller?), s. 37

Berg, Nils: Det homeriske spørsmål - et (heksa)metrisk problem?, s. 44

Roggen, Vibeke: Glede i GLA, s. 50

Kraggerud, Egil: Roma i tekst XVI. , s. 55

Hauland, Hilde: Herodot og Delfi, s. 66

Kraggerud, Egil: Middelaldernøtter, s. 72

Haarberg, Jon Marius: Froskemusekrigen på ny, s. 80

Kaldhol, Bjarte: Kreta-tur med sensasjoner: Flere nye palasser funnet, s. 84

Roggen, Vibeke: Non verbis, sed rebus (løsningen på forrige nummers rebus), s. 88

Haarberg, Jon Marius, Hugo Montgo­mery, Karen Skovgaard-Petersen, Kyrre Vatsend: Bokanmeldelser, s. 90

Stang, Inger Marie Molland: Res coquinaria, s. 103

 

 

1995:2

* Fra styret, s. 5

Sandvei, Bjørn Helge: Referat fra NKFs årsmøte i Trondheim 9. sept. 1995, s. 7

Roggen, Vibeke: I Trevernes land - Referat fra Euroclassica 1995, s. 10

* Klassisk forum 1986-1995 (Artikkeloversikt), s. 14

Sande, Siri: Antikviteten: Bukefalas, s. 19

Hägg, Tomas: Med Aisopos til Bayern og Costa Blanca, s. 35

Pekkanen, Tuomo: Latinet som undervisningsspråk, s. 38

Roggen, Vibeke: Propaganda I og II, s. 46

Tsigaridas, Thomas: Latin av alle ting, s. 53

Kraggerud, Egil: Roma i tekst, s. 55

Kleve, Knut: Livsmotto: ”Svart på svart”, s. 70

Montgomery, Hugo: Samuel Johnson, James Boswell och biografiens svåra konst, s. 72

Kraggerud, Egil: Middelaldernøtter, s. 79

Guldbrandsen, Kjell: Antikk romantikk, s. 88

Montgomery, Hugo, Helge Nordahl, Thore Roksvold og Siri Sande: Bokanmeldelser, s. 94

Stang, Inger Marie M.: Res coquinaria, s. 105

 

1996:1

* Fra styret, s. 5

* NKFs vedtekter

Sande, Siri: Antikviteten: Ingvald Undset som antikksamler, s. 8

Haaland, Gunn: Fellesnordisk instituttbibliotek innviet i Athen, s. 23

Berg, Mette Heuch: Athen-seminaret 16.-23- september, s. 26

Roggen, Vibeke: Levende latin i Norge, s. 31

Wiull, Hans O.: Valensgramatikken - en presentasjon, s. 33

Kleve, Knut: Longinos og det frie ord, s. 42

Kraggerud, Egil: Roma i tekst XIX, s. 47

Montgomery, Hugo: Varför just ”klassisk”?, s. 60

Kaldhol, Bjarte: Hurriske ord i linear A?, s. 70

Kleve, Knut: Den stortalende soldat hos Holberg, Plautus og Aristophanes, s. 74

Kraggerud, Egil: Steinhard nøtt på kirkemur, s. 79

Berg, Nils, Egil Kraggerud, Hugo Montgomery og Knut Erik Tranøy: Bokanmeldelser, s. 86

Haaland, Gunn: Res coquinaria, s. 105

 

1996:2

* Fra styret, s. 5

Sande, Siri: Antikviteten: Menneskets beste venn, s. 7

Kaldhol, Bjarte: Kretologisk kongress, s. 22

Montgomery, Hugo: Magi i antikken - svartkonst eller livsstil?, s. 25

Haaland, Gunn: Magiske papyrer, s. 35

Kraggerud, Egil: Mot mer organisert nøttesanking?, s. 44

Roggen, Vibeke: Forskningen og virkeligheten, s. 50

Kraggerud, Egil: Roma i tekst XX, s. 57

Østmoe, Tor Ivar: Ny mann ved roret på Ressurskontoret GLA, s. 68

Østmoe, Tor Ivar: Latin i norske skoler, s. 69

Østmoe, Tor Ivar: Nye studieplaner ved Klassisk avdeling på Blindern, s. 71

Berle, Einar: Guddommelig styrt helsevesen, s. 73

Steen, Tone, og Gunhild Vidén: Bokanmeldelser, s. 90

*Rettelse til Nils Bergs artikkel i forrige nr., s. 96

Haaland, Gunn: Res coquinaria, s. 97

 

1997:1

* Fra styret, s.

Sande, Siri: Antikviteten: Lodd og vekt, s. 7

Andersen, Øivind: Antikken på programmet, s. 24

Stang, Inger Marie M. og Einar Weidemann: Klassiske myter på Humaniora-dagene i Trondheim, s. 28

des Bouvrie, Synnøve: De seminario latinitatis vivae mense iunio Tromsoeae habitato, s. 30

Roggen, Vibeke: Latin i skolen - hva blir det til?, s. 34

Kraggerud, Egil: 12 nötter - mest havsalte, s. 38

Skoie, Mathilde: Sulpicia - en docta puella, s. 43

Montgomery, Hugo: Bytet från Egypten, s. 51

Spjeldnæs, Nils: Elefantene på Rhodos, s. 58

Ekrem, Inger: Latinens rolle i norsk skole 1537-1896, s. 60

Haarberg, Jon Marius, Egil Kraggerud og Mathilde Skoie: Bokanmeldelser, s. 80

Stang, Inger Marie M.: Res coquinaria, s. 96

 

1997:2

* Fra styret, s. 5

Sande, Siri: Antikviteten: Spill og brikker, s.7

Grimsmo, Sigurd: Referat fra NKFs tur til Tunis 7/10 til 14/10 1997, s. 25

Roggen, Vibeke: Platonselskabets konferanse 5-8 juni i Bergen, s. 33

des Bouvrie, Synnøve: Conventus IX Academiae Latinitati fovendae (Internasjonale kongress for levende latin, Jyväskylä), 6.-13. august 1997, s. 34

Iddeng, Jon W.: Gresk og latin ved universitetene i 90-årene, s. 38

Kleve, Knut: Samson Eitrem - på terskelen til antikken, s. 44

Thordarson, Fridrik: Studiet av kaukasiske språk, s. 51

Kraggerud, Egil: Roma i tekst XXI, s. 54

Schreiner, Johan H.: De gamle grekere og alderdommen, s. 67

Møller, Tor Martin: Rettsaken mot Sokrates i lys av gresk moraltradisjon, s. 72

Kraggerud, Egil: Peanuts med moralsk kjerne, s. 82

Iddeng, Jon W.: Religion og herskersymbolikk i Augustus’ Roma, s. 88

Triantaphyllopoulos, Johannes: Romerretten i den greske verden, s. 98

Kretschmer, Marek Thue: Ars non prodest sed delectat, s. 108

Andersen, Øivind, Egil Kraggerud og Hugo Montgonery: Bokanmeldelser, s. 109

Haaland, Gunn: Res coquinaria, s. 130

 

1998:1

* Fra styret, s. 5

Sande, Siri: Antikviteten: O, Isis og Osiris..., s. 9

Kraggerud, Egil: Leiv Amundsen og Klassisk institutt in memoriam, s. 36

Gulowsen, Kirsti: Hva gjør de førti martyrer på Forum Romanum?, s. 38

Kraggerud, Egil: Roma i tekst XXII, s. 48

Salberg, Trond Kruke: Lave hofter og høy dannelse, s. 61

Haaland, Gunn: Indagationes Romanae, s. 73

Kraggerud, Egil: Gamle paranøtter fra Storms ”Monumenta”, s. 78

Montgomery, Hugo: Bokanmeldelser, s. 109

Stang, Inger Marie M.: Res coquinaria, s. 130

 

1998:2

* Fra styret, s. 5

Sande, Siri: Antikviteten: Løse legemsdeler 1, s. 8

Hovdhaugen, Even: Fra Jersin til Weisse, s. 20

Kraggerud, Egil: Vegard Skånland, s. 29

Hansen, Anne Lise: Vegard Skånland in memoriam, s. 31

Eide, Tormod: Retorisk humor - Cicero og Quintilian, s. 33

Prusac, Marina: Nordiske utgravninger i Nemi, s. 40

Kraggerud, Egil: Latinsk ordbok i ny utgave, s. 49

Fossheim, Hallvard J.: Sokrates og Dionysos, s. 56

Kraggerud, Egil: Roma i tekst XXIII, s. 66

Thorsen, Thea Selliaas: På kurs i Vatikanbiblioteket, s. 77

Linders, Tullia og Tor Ivar Østmoe: Bokanmeldelser, s. 88

Haaland, Gunn: Res coquinaria, s. 95

 

1999:1

* Fra styret, s. 5

Sande, Siri: Antikviteten: Løse legemsdeler 2, s. 9

Hov, Live: Orfevs og Evrydike som nyskapere i musikkteateret, s. 28

Iddeng, Jon W.: Fra big-men til stort imperium – En omtale av J.C. Meyers nye Antikkens historie, s. 55

Kraggerud, Egil: Roma i tekst XXIV (inkl. en oversikt over alle ”Roma i tekst”-bidragene), s. 68

Skovgaard-Petersen, Karen og Lars Boje Mortensen: Bononia docta – en rapport fra verdens ældste universitetsby, s. 81

Steen, Olaf og Kirsti Gulowsen: Det norske institutt i Romas 40-årsjubileum 11.-13. februar 1999, s. 89

Dahl, Eystein: Minner fra hovedfagsseminaret i Athen, s. 96

Steen, Olaf: Caligulas båter på Dianas speil, s. 100

Roggen, Vibeke: Latin i skolen, s. 105

*Bokanmeldelser, s. 109

Stang, Inger Marie M.: Res coquinaria, s. 117

 

1999:2

* Fra styret, s. 5

Ekrem, Inger: En hyllest til prof. Egil Kraggerud, s. 9

Berg, Nils: Fødselsdagsdikt, s. 12

Iddeng, Jon W.: Augustus, Ronald Syme & The Roman revolution, s. 14

Sande, Siri: Antikviteten: En gladiatorlampe, s. 21

Bilton, Peter: Shakespeare og Roma, s. 40

Hägg, Tomas: FIEC, vad är det?, s. 50

Kraggerud, Egil: Thesaurus linguae Latinae centenarius, s. 55

Zwicky, Anja: Roman Britain – og litt til, s. 64

Kraggerud, Egil: Norske latinnøtter, s. 77

Iddeng, Jon W.: Skriftkultur og alfabetisme i Romerriket, s. 80

Berg, Mette Heuch: Romerske litterære prosabrev, s. 93

*Bokanmeldelser, s. 107

Haaland, Gunn: Res coquinaria, s. 118

 

2000:1

* Fra styret, s. 5

Sande, Siri: Antikviteten: Et underlig hode, s. 10

Hauken, Tor: Med bud fra keiseren: edikter og offentlig kommunikasjon i romertiden, s. 20

Thorsen, Thea Selliaas: Ovid og elegiske epistler – om en litterær genres fødsel og dens troskap mot sitt opphav, s. 28

Tidemandsen, Pål: Papyrusbrev fra sanden i Egypt, s. 37

Kraggerud, Egil: Minneord om Inger Melsen Ekrem (29.4.1938 – 4.3.2000), s. 44

Meyer, Jørgen Christian: Rationalitet eller irrationalitet? Varsler og orakler i beslutningsprocesser, s. 50

Andersen, Øivind: Antikkprogrammet ved årtusenskiftet, s. 60

Prusac, Marina: Nemi 1999, s. 67

Vestrheim, Gjert: Noen tanker om litteraturhistorieskrivning, s. 77

Roggen, Vibeke: Latin i norske skoler 1999-2000, s. 83

Gulowsen, Kirsti: Den innestengte dragen på Forum Romanum, s. 84

Oppedal, Stig: Fritt Ord-seminaret i Athen – et oppgjør med … [sensurert], s. 91

Kraggerud, Egil: Bokanmeldelse, s. 99

Stang, Inger Marie M.: Res coquinaria, s. 102

 

2000:2

Montgomery, Hugo: Från styret, och föreningens Interrex, s. 5

Steen, Tone: Årsmøtet 2000, s. 7

Sande, Siri: Antikviteten: Hadrian på sjokoladefabrikken, s. 9

Gustafson, Kjell: Dikt til Nils Berg på 70-årsdagen, s. 22

Haug, Dag, Jon Iddeng og Eirik Welo: Til minne om Nils Berg, s. 23

Vatsend, Kyrre: Klassisk gresk drama og ettertidens bedømmelse, s. 25

Brandt, J. Rasmus: Roma 2000, en by i forvandling – igjen!, s. 42

Vidén, Gunhild: Kvinnor i tidigkristen tid, s. 57

Kleve, Knut: Ytringsfrihet og fritalenhet i oldtiden, s. 64

Kraggerud, Egil: Flerguderi og opplysning i Augustus’ Roma, s. 69

Lundhaug, Hugo: Ortodoksi og heterodoksi i den tidlige pachomianske klosterbevegelse, s. 79

Kraggerud, Egil: Nuces Norvegico-Latinae, s. 92

Gulowsen, Kirsti: Den hellige Laurentius’ martyrium, s. 95

*Bokanmeldelser, s. 102

Haaland, Gunn: Res coquinaria, s. 117

 

2001:1

Montgomery, Hugo: Från styret, s. 5

*Program for Jan H. Nordbøs minneforelesninger 2001, s. 7

Sande, Siri: Antikviteten: En Tanit-figurin (?), s. 8

Montgomery, Hugo: Kristna, hedningar och upproriska slavar, s. 24

Ødegård, Knut: Det arkadiske landskap, s. 31

Roggen, Vibeke: Latin i norske skoler 200-2001, s. 43

Berle, Einar: Forum medicorum, s. 44

Welo, Eirik: Hippokrates’ pasienter, s. 54

Kraggerud, Egil: Latinnøtter i 1458 og 1577, s. 61

Lerberg, Ellen: Med spinnaker på amforaen, s. 66

Steen, Olaf: Villaeieren som keiser i senantikken, s. 73

Gundersen, Berit: Gresk bronsealder- og tidlig jernalderreligion, s. 83

*Bokanmeldelser, s. 101

Stang, Inger Marie M.: Res coquinaria, s. 107

 

2001:2

* Fra styret, s. 5

*Protokoll fra Norsk Klassisk Forbunds årsmøte, s. 10

Sande, Siri: Antikviteten: Den rasende Skylla, s. 13

Fossheim, Hallvard J.: Det gode og væren hos Aristoteles, s. 30

Montgomery, Hugo: Det senantika Rom – en dvärg på axlarna till en jätte?, s. 37

Vatsend, Kyrre: Takketalen i antikken, s. 48

Heffermehl, Kristin og Kari Skard: Provence i oktober, s. 58

Kraggerud, Egil: Middelaldernøtter, s. 67

Prusac, Marina: Nemi-utgravningene 2000-2001, s. 70

Qviller, Bjørn: Hva karakteriserte den romerske republikk?, s. 82

Ravnå, Per-Bjarne: Mangfoldige muligheter, s. 92

Skoie, Mathilde: Bokomtale: Elementært, min kjære Cicero, s. 110

Haaland, Gunn: Res coquinaria, s. 115

 

2002:1

* Fra styret, s. 5

Sande, Siri: Antikviteten: En liten sirene, s. 8

Thordarson, Fridrik: Den danske sprogforsker Rasmus Rasks rejser, s. 29

Gulowsen, Kirsti: Hva foregår i S. Maria Antiqua?, s. 36

Sande, Siri: Krig til lands og til vanns, s. 45

Aavitsland, Kristin B.: Roma caput mundi – Middelalderens Roma-bilder, s. 54

Hauland, Hilde: Herodot – historiens far?, s. 64

Wilson, Jack: På etterutdanningskurs til det ”herlige gamle Athen”, s. 70

Qviller, Bjørn: Patroner og klienter nok en gang, s. 74

Kraggerud, Egil: Funerære nøtter – Når de døde taler latin, s. 82

Wahlgren, Staffan: Bysantisk historieskrivning och arvet från antiken, s. 85

Vatsend, Kyrre: Bokomtale: En lærebok i gresk, s. 93

Haarberg, Jon Marius: Bokomtale: Kjære drittsekk!, s. 100

Haaland, Gunn: Res coquinaria, s. 105

 

2002:2

* Fra styret, s. 5

*Årsmøtet 2002, s. 7

Sande, Siri: Antikviteten: Nøkkel, lås og segl, s. 10

Iddeng, Jon W.: Publica aut peri! Bokutgivelse og distribusjon i romersk tid, s. 30

Prusac, Marina: Keiser Gallienus og hans betydnng for portretthistorien, s. 41

Carlsen, Jesper: Den første romerske agrarhistorie på norsk, s. 50

Kraggerud, Egil: Res gerendae. En filologs avskjedsforelesning, s. 59

Prusac, Marina: Narona og 20 hodeløse, keiserlige statuer, s. 67

Schreiner, Johan Henrik: Den dekorerte stoa i Athen og gresk historie på 400-tallet f. Kr., s. 80

Kraggerud, Egil: ”Monumenta” anno MMII – Latinske kildeskrifter til norsk middelalder i ny drakt, s. 87

Astås, Reidar: En latinsk sentens av ulokalisert opphav, s. 90

*Bokomtaler, s. 91

Haaland, Gunn: Res coquinaria, s. 96

 

 

2003:1

* Fra styret, s. 5

Sande, Siri: Antikviteten: Vinløv og annen hårpryd, s. 7

Schreiner, Johan Henrik: Vår ramhedenske kalender, s. 22

Kraggerud, Egil: Thesaurus – fortsatt verd en skål, s. 25

Brandt, J. Rasmus: Fra viet rom til hellig sted. Om kristningen av det romerske bylandskap (300-800 e.Kr.), s. 28

Aspaas, Per Pippin: Cornelius Nepos’ Hannibal og kulturrelativismens grenser, s. 47

Aasgaard, Reidar: ”Å sie verden rett farvel”: Gravferdsskikker i antikken og i den tidlige kirke, s. 59

Astås, Reidar: Ad en påstått feiloversettelse fra latin, s. 76

Skoie, Mathilde: Antikken med eget studieprogram, s. 80

Ravnå, Per-Bjarne: Patroner og klienter igjen og igjen og igjen, s. 82

*Bokanmeldelser, s. 93

Stang, Inger Marie M.: Res coquinaria, s. 107

 

2003:2

* Fra styret, s. 5

Sande, Siri: Antikviteten: Prins eller atlet?, s. 7

Vidén, Gunhild: Kvinnor i antiken – från kändisportrett till Gender studies, s. 23

Montgomery, Hugo: Fåglar som inte finns, s. 32

Kraggerud, Egil: De døde språks ’skattkamre’, s. 42

Kartzow, Marianne Bjelland: Kvinner og sladder i Det nye testamente, s. 51

Brandt, J. Rasmus: Otium et negotium, s. 61

Kiilerich, Bente: Duften av Antinoos, s. 83

Ingebrigtsen, Marit: Norsk klassisk forbunds tur til Kroatia, s. 88

Qviller, Bjørn: Svar til Per-Bjarne Ravnå, s. 105

Berle, Einar: Reproduktiv Genital Antikk, s. 107

Sundet, Nils Ole: Klassisk arkeologi i Norge 2003, s. 115

*Bokomtaler, s. 118

Haaland, Gunn: Res coquinaria, s. 128

 

2004:1

* Fra styret, s. 5

*Protokoll fra Norsk Klassisk Forbunds årsmøte, s. 7

Sande, Siri: Antikviteten: En brytergruppe i Nasjonalgalleriet, s. 10

Kleve, Knut: Mirakler og papyrer i de dødes by, s. 29

Undheim, Sissel: Crimen incesti – vestalinnene og Roma, s. 38

Skoie, Mathilde: Ilden fra Olympia, s. 51

Mortensen, Lars Boje: Fortæller de romerske forfatterne os kun det vi gerne vil høre?, s. 61

Kiilerich, Bente: Praxiteles’ Hermes i Olympia, s. 77

Kraggerud, Egil: Vår klassiske oversettelsestradisjon, s. 87

Brandt, J. Rasmus: Det greske teater: gamle myter og nye idéer (Del I), s. 93

Weidemann, Einar: Tanker om latinpedagogikk i dagens Norge, s. 116

Schreiner, Johan Henrik: Hestetramp og rotak, s. 123

Hägg, Tomas: Bokanmeldelse, s. 128

Haaland, Gunn: Res coquinaria, s. 132

 

2004:2

* Fra styret, s. 5

*Norsk Klassisk Forbund – Årsberetning, s. 7

*Protokoll – Norsk Klassisk Forbunds årsmøte, s. 8

Sande, Siri: Antikviteten: Villsvinjakt, s. 11

Roggen, Vibeke: Terents’ prologer, s. 31

Hysing-Dahl, Christian: Antikke mosaikker med fiskemotiv, s. 44

Aspaas, Per Pippin: Fragmenter fra et vennskap, s.61

Bjerke, Ernst: De gamle latinskolebibliotekene, s. 74

*Pastorale fra en forvirret latinstudent, s. 79

Vidén, Gunhild: Rapport fra FIEC:s kongress i Ouro Preto, Brasil, s. 80

Brandt, J. Rasmus: Det greske teater: gamle myter og nye idéer (Del II), s. 93

Kraggerud, Egil: Caesars siste ord, s. 101

Simensen, Arne H.: Fargen i antikkens skulptur og arkitektur, s. 107

*Bjørn Qviller til minne, s. 114

*Bokomtaler, s. 116

Stang, Inger Marie M.: Res coquinaria, s. 120

 

2005:1

* Fra styret, s. 4

Sande, Siri: Antikviteten: Axel Boethius, s. 6

Skomedal, Trygve: Fridrik Thordarson 77 år, s. 23

Haarberg, Jon: Eirik Vandvik og antikken, s. 25

Kiilerich, Bente: Chiragan – en problematisk samling af antikk skulptur, s. 37

Kraggerud, Egil: Ibsens Tusculanum, s. 52

Teigen, Bjørn: Vandringar i bakevja, s. 62

Aspaas, Per Pippin: En verdenshistorie i miniformat: Aulus Gellius XVII, 21, s. 70

Ulgenes, Lena: Apollo Belvedere – romersk kopi etter greks original?, s. 79

Tysdahl, Bjørn: James Joyces Ulysses: Homer som pynt, stillas og tema, s. 84

Skoie, Mathilde: Pastoralen: Arkadia i våre hjerter, s. 91

*Bokomtaler, s. 105

Haaland, Gunn: Res coquinaria, s. 113

 

2005:2

* Fra styret, s. 4

*Norsk Klassisk Forbunds årsberetning, s. 6

*Protokoll fra Norsk Klassisk Forbunds årsmøte, s. 7

Sande, Siri: Antikviteten: Spionen i treet, s. 10

Iddeng, Jon W.: Aleksander den store og menneskehetens forbrødring, s. 31

Kiilerich, Bente: Mitorajs moderne myter – nyt liv til gamle former, s. 46

Bjerke, Ernst: Noen ord om biskop Jens Nielssøn og hans boksamling, s. 58

Kraggerud, Egil: Rubikon, terningkastet og musikkens makt, s. 62

Berle, Einar J.: Antikk medisin i klassisk kunst, s. 69

Norderval, Øyvind: Keiser Konstantin og kirken, s. 81

Gulbrandsen, Kjell: Islendingar, svenskar og nordmenn hos Apollon, s. 95

Hysing-Dahl, Christian: Laokoon-gruppen – et 500 års-minne, s. 102

*Minneord om Fridrik Thordarson, s. 114

*Bokomtaler, s. 116

Stang, Inger Marie M.: Res coquinaria, s. 132

 

2006:1

* Fra styret, s. 4

Montgomery, Hugo: Norsk Klassisk Forbund 20 år, s. 6

Sande, Siri: Antikviteten: Argonaut eller trojaner?, s. 11

Aspaas, Per Pippin: Hele verdens historie i tre bind!, s. 31

Momrak, Kristoffer: Syv dager i nærheten av Sodoma - en reise i Jordan, s. 48

Norderval, Øyvind: Da Jerusalem ble kristen pilgrimsby, s. 58

Kile, Jone Røst og Ole Chr. Aslaksen: Norske utgravninger i Metropolis, s. 73

Schreiner, Johan Henrik: St. Epifanios, kjetterne og Jesu bror Jakob, s. 80

Iddeng, Jon W.: Nabateerne - det gåtefulle handelsfolket, s. 88

Kraggerud, Egil: Det nordiske heksameter og den forvandlede ”due”, s. 101

Mortensen, Lars Boje: Skandinaviske oversættelser af oldtidens og middelalderens litteratur - en bibliografisk netressource, s. 106

Roggen, Vibeke: Revisjon og utvidelse av Latinsk-norsk ordbok, s. 109

*Bokomtaler, s. 111

Haaland, Gunn: Res coquinaria, s. 137

 

2006:2

* Fra styret, s. 4

* Norsk Klassisk Forbund: Årsberetning 24.09.2005 - 22.09.2006, s. 5

* Protokoll: Norsk Klassisk Forbunds årsmøte, s. 6

Sande, Siri: Antikviteten: En mann og et brød, s. 8

Kleve, Knut: Anstendighet i komedien?, s. 28

Kiilerich, Bente: Ara Pacis - genfødt i et nyt årtusind, s. 34

Kraggerud, Egil: Loeb 500, s. 52

Roggen, Vibeke, og Hilde Sejersted: Antikt kunnskapsløft!, s. 55

Ødegård, Knut: Det norske institutt i Athen, s. 57

Reinfjord, Kristian: Veggmaleri i romersk privatarkitektur - brukskunst eller dekor?, s. 65

Roggen, Vibeke: Catulls spurvedikt, s. 76

*Bokanmeldelser, s. 85

Stang, Inger Marie M.: Res coquinaria, s. 101

 

2007:1

* Fra styret, s. 4

Sande, Siri: Antikviteten: Ariadne, s. 6

Montgomery, Hugo: Hur självständigt var Melos?, s. 29

Kiilerich, Bente: Det klassiske og reklamen, s. 37

Kraggerud, Egil: Vergils død, s. 45

Teigen, Bjørn: Vandringer i bakevja 2 - Patra, s. 51

Roggen, Vibeke: Latin i de norske skoler 2006-2007, s. 56

Andersen, Øivind: Thukydid - alle tiders historiker, s. 58

Hobbelstad, Inger Merete: Krigen og kjærligheten - Troy og Iliaden, s. 73

*Bokanmeldelser, s. 82

Haaland, Gunn: Res coquinaria, s. 106

 

2007:2

*Fra styret, s.4

*Norsk Klassisk Forbund - årsberetning 22.0.2006 - 27.10.2007, s. 6

*Protokoll fra årsmøtet i Norsk Klassisk Forbund 2007, s. 7

Sande, Siri: Antikviteten: Si det med blomster, s. 10

Vestrheim, Gjert: Greske navn på norsk, s. 32

Berle, Einar J.: Sløyfe på penis og livmor på vandring, s. 42

Kraggerud, Egil: Et problem i Ibsens Keiser og Galilæer, s. 57

Andersen, Øivind: Georg Sverdrup - greskprofessor og grunnlovsmann, s. 61

*Bokanmeldelser, s. 91

Haaland, Gunn: Res coquinaria, s. 105